Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Przyjazna przestrzeń pracy z dźwiękiem!

Dołącz do nas i pomagaj!

Zebraliśmy już 70zł. Nasz cel: 15 480zł.
Zebraliśmy już 70zł. Nasz cel: 15 480zł.
 
Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Terminy

Przekazuję: 100,00zł

Dowiedz się więcej

Nikt tak barwnie nie opowiada o muzyce, instrumentach i śpiewie jak osoby niewidome. Sposób w jaki postrzegają one muzykę jest niezwykle głęboki i pełen barwnych porównań, które inspirują.

Świat muzyki otwiera przed niewidomymi nowe możliwości, nie tylko związane z zachwytem nad jego pięknem i radością wypływającą z możliwości uczestnictwa w nim.

Muzyka ma realny wpływ na poprawę sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Dzięki muzykoterapii dzieci niewidome uczą się świadomie posługiwać się swoim głosem oraz rozwijają zdolność bezpiecznego i samodzielnego poruszania się. Zdobywają również umiejętności społeczne, w tym pracy w grupie.

Dodatkowo możliwość udziału w procesie tworzenia muzyki, gra na instrumentach, czy śpiew wzmacnia ich poczucie własnej wartości! Dzieci stają się bardziej pewne siebie. W trakcie zajęć pochłania je magiczny świat muzyki, stają się solistami, kompozytorami i muzykami. Mają możliwość tworzenia własnych utworów i nagrywania płyt.

To właśnie chcemy im teraz zapewnić. Odpowiednie warunki do tworzenia muzyki, którą tak bardzo kochają i która pomaga w rewalidacji. 

Odpowiednie pomieszczenie, w którym dzieci mogłyby cieszyć się możliwością nagrywania własnych utworów wymaga aranżacji akustycznej, wygłuszenia i zamontowania dźwiękoszczelnych drzwi.

Muzyka porusza wyobraźnię, przy pomocy muzykoterapeuty dzieci przenoszą się do swoich ulubionych miejsc, które kojarzą im się ze słyszanymi dźwiękami. Dla niektórych niewidomych muzyka jest jedyną dostępną sztuką, a w trudnych chwilach – ratunkiem.

Pragniemy aby w naszym ośrodku dzieci mogły się rozwijać muzycznie. Poza uczniami w studiu nagrań często pojawiają się członkowie naszego chóru, a kto wie… może niedługo powstaną też zespoły?

Pomóż nam stworzyć dzieciom odpowiednie warunki do tworzenia muzyki, nagrań i korzystania z dobroci muzykoterapii!

Lista darczyńców

Paweł

16/03/2023

Kwota przekazana
20,00zł

Kwota wpłacona do tej pory

28/02/2023

Kwota przekazana
50,00zł