Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Plansza przedstawiająca konferencję "Wszyscy to wszyscy II". Znajdują się na niej logotypy zespołu SCWEW w Laskach i TOnOS oraz logotypy Funduszy Europejskich, flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej.

Konferencja „Wszyscy to wszyscy II” [TRANSMISJA]

Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w Laskach zaprasza na konferencję „WSZYSCY TO WSZYSCY II” – Rola SCWEW w edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących w placówkach ogólnodostępnych. Konferencja odbędzie się w Domu Przyjaciół Niewidomych w Laskach ul. Brzozowa 75.…

Pracownicy Terumo pozują do grupowego zdjęcia.

Terumo Poland Sp. z o.o.

Podczas wolontariatu pracowniczego przedstawiciele Terumo Poland Sp. z o.o. malowali pomieszczenia w budynku na terenie Ośrodka. Oprócz tego, pracownicy firmy zajęli się także korowaniem drewna (świetne były w tym Panie) oraz precyzyjnym wycinaniem kartek. Bardzo dziękujemy pracownikom Terumo Poland Sp. z…

Krzyż niosą Franciszkanki Służebnice Krzyża.

Droga Krzyżowa alejkami Ośrodka w Laskach

Kolejny już rok uliczkami Ośrodka w Laskach pracownicy, wychowankowie, przyjaciele Lasek przeszli w drodze krzyżowej rozważajac mękę i śmierć Jezusa. W zeszłym roku towarzyszył nam śnieg i mróz, w tym roku pięknie śpiewały ptaki i włosy rozwiewał ciepły wiatr. Pogoda…

Dzieci z ośrodka w Laskach na wycieczce z wychowawcami i siostrami.

Podróż Marzeń Dzieci z Ośrodka w Laskach

Uczniowie kończący naukę w naszej Szkole Podstawowej dla Niewidomych w Laskach marzą o pielgrzymce do Włoch śladami patronki ich szkoły św. Małgorzaty z Castello, która została kanonizowana przez papieża Franciszka 24.04.2021 r. Jest ona patronką niewidomych, niepełnosprawnych i niechcianych. Czas pandemii uniemożliwił tę…

Dziewczynka przy stole pisze na maszynie brajlowskiej.

Rozpoczynamy nabór na nowego dyrektora Ośrodka w Laskach

Sercem działalności naszego Towarzystwa są Laski, a dokładniej Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. To właśnie pod Ośrodek podlegają wszystkie nasze placówki zgromadzone w Laskach – od przedszkola po szkoły ponadpodstawowe. Obecnie funkcję dyrektora Ośrodka pełni Elżbieta Szczepkowska,…