Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Dzieci w Laskach na alei lipowej

Oświadczenie w związku z publikacją Gazety Wyborczej

Laski, 6 lutego 2023 r. OŚWIADCZENIE  w związku z publikacją wpisu i reportażu dotyczącego pana Adama Staszczaka jesteśmy głęboko poruszeni i zasmuceni sytuacją, która miała miejsce w przeszłości w Laskach. Dlatego niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wpisie 9 stycznia 2023 roku…

Pan Piotr opowiada dzieciom i pracownikom przedszkola o przyniesionym instrumencie

Muzyczne spotkanie w przedszkolu

W czwartek 26 stycznia nasze przedszkole wypełniła muzyka, jakiej u nas jeszcze nie było.  Polka, oberek, polonez, chodzony…. a to wszystko wybrzmiało na harmonii i akordeonie połączone z ludowym śpiewem p. Piotra Dorosza. Nasz miły gość opowiedział dzieciom o przyniesionych…

Prowadząca szkolenie p. Monika Jerzyk i grupa nauczycieli przedszkola z dyplomami w dłoniach.

Szkolenie o metodach komunikacji wspierającej

“Nie ma edukacji bez komunikacji, komunikacja jest istotą i sensem procesu dydaktycznego, a podniesienie skuteczności i efektywności nauczania- uczenia się zależy od organizacji i “empatii dydaktycznej” w komunikowaniu się werbalnym i niewerbalnym.”* B. Makles W dniach 21 i 22 stycznia…

Msza Święta w kaplicy w Laskach

Wspomnienie śp. Henryka Ruszczyca

W dniu 3 stycznia 2023 roku w Laskach obchodzono 50-tą rocznicę śmierci Pana Henryka Ruszczyca – wielkiego przyjaciela niewidomych. Wszyscy spotkali się na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski. Po mszy uczestnicy przeszli na cmentarz by pomodlić się nad…