Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polski
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
EYCJA 2023

16 lutego 2023 roku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie podpisało Umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 818.664,00 zł.

Okres realizacji przypada na cały rok 2023. W tej edycji grupą docelową jest 50 osób dorosłych niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną dla co najmniej 9 osób. Średnio na jednego uczestnika przypadło 29 godzin usług w miesiącu. Dysponujemy mocno ograniczoną liczbą godzin usług asystencji osobistej w której zakres czynności wchodzą m.in.:

  • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się, 
  • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
  • wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
  • wsparcia w czynnościach samoobsługowych. 

Na dzień dzisiejszy w programie uczestniczy 51 osób niepełnosprawnych i 42 asystentów, i jest 8 osób rezerwowych.

Zapraszamy do kontaktu: wsparcie@laski.edu.pl, tel: 22-7523-351