Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Bł. Matka Elżbieta Róża Czacka

Róża Czacka – niewidoma hrabianka

Róża Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina). Była szóstym z siedmiorga dzieci Zofii z domu Ledóchowskiej i Feliksa Czackiego.

Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem, mimo licznych operacji, całkowicie traci go w wieku 22 lat. Młoda, wykształcona, religijna dziewczyna rozpoczyna życie “po niewidomemu”. Uczy się alfabetu Braille’a, zapoznaje z najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo podróżuje po Europie (m.in. do Francji, Austrii, Szwajcarii). W 1911 roku zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.

Miejsce urodzin Róży Czackiej, pałac w Białej Cerkwi - zimowy pałac Branickich
Miejsce urodzin Róży Czackiej, pałac w Białej Cerkwi – zimowy pałac Branickich, fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Pałac Czackich w Porycku - Ukraina
Pałac Czackich w Porycku – Ukraina, fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Przed pałacem w Porycku (Ukraina), przy powozie konie ze stadniny Czackich
Przed pałacem w Porycku (Ukraina), przy powozie konie ze stadniny Czackich, fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Hrabianka Róża Czacka ok. 1892 r.
Hrabianka Róża Czacka ok. 1892 r., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Hrabianka Róża Czacka po utracie wzroku
Hrabianka Róża Czacka po utracie wzroku, fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Hrabianka Róża Czacka przy pianinie 1909 r.
Hrabianka Róża Czacka przy pianinie 1909 r., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Hrabianka Róża Czacka z kuzynką po utracie wzroku
Hrabianka Róża Czacka z kuzynką po utracie wzroku, fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża

Staraniem nowej instytucji powstają w Warszawie: ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska oraz tzw. patronat, obejmujący na terenie miasta dorosłych niewidomych i ich rodziny.

Jak hrabianka stała się zakonnicą

Lata I wojny światowej Róża Czacka spędziła w Żytomierzu. Był to dla niej czas swoistych rekolekcji. Pojawiła się myśl o podjęciu życia zakonnego oraz o powołaniu nowego zgromadzenia zakonnego, które służyłoby ludziom niewidomym. W 1917 roku Róża Czacka przyjmuje habit franciszkański i składa śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka.

W maju 1918 roku wraca do Warszawy jako siostra Elżbieta. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń przyjmuje kandydatki do nowego zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku zaczyna istnieć jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem staje się służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Opiekunem duchowym Zgromadzenia i całego Dzieła zostaje ksiądz Władysław Korniłowicz .

Róża Czacka jako s. Elżbieta -1918 r. - Zakład dla Niewidomych na Polnej 40 w Warszawie
Róża Czacka jako s. Elżbieta -1918 r. – Zakład dla Niewidomych na Polnej 40 w Warszawie, fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Matka Czacka i współpracownicy - czas budowania Lasek - 1926 r.
Matka Czacka i współpracownicy – czas budowania Lasek – 1926 r., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Matka Czacka w Laskach lata 20-te XX w.
Matka Czacka w Laskach lata 20-te XX w., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Matka Elżbieta Czacka w Laskach (druga od lewej) - 1936 r.
Matka Elżbieta Czacka w Laskach (druga od lewej) – 1936 r., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Kaplica i dom św.Franciszka w Laskach lata 30-te XX w.
Kaplica i dom św.Franciszka w Laskach lata 30-te XX w., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Matka Elżbieta w swoim pokoju w Laskach - 1928 r.
Matka Elżbieta w swoim pokoju w Laskach – 1928 r., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Matka Elżbieta Czacka - 1946 r.
Matka Elżbieta Czacka – 1946 r., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża

Laski – nowoczesna placówka dla niewidomych

W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie kilku mórg ziemi w Laskach, Matka Elżbieta rozpoczyna budowę zakładu dla niewidomych. To tutaj stopniowo zostają przeniesione placówki dla niewidomych dzieci – szkoła i warsztaty; powstaje dom macierzysty Zgromadzenia.

Do wybuchu II wojny światowej, Laski kierowane przez Matkę Czacką stają się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom wykształcenie podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i niezależne finansowo życie, przywracające im ludzką godność.

Laski stają się ośrodkiem duchowości franciszkańskiej, przyciągają ludzi poszukujących; są miejscem, gdzie cierpienie spowodowane brakiem wzroku, przyjmowane jest z męstwem i pogodą; gdzie na równych prawach współpracują ze sobą osoby niewidome, pracownicy świeccy i siostry zakonne.

We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, Matka Czacka zostaje ranna w głowę i traci oko. Po powrocie do Lasek kieruje odbudową zakładu.

Ks. Prymas Wyszyński z Matką Elżbietą Czacka i Marią Okońską w Laskach
Ks. Prymas Wyszyński z Matką Elżbietą Czacka i Marią Okońską w Laskach, fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Matka Elżbieta Czacka w Laskach - dwa lata przed śmiercią - 1959 r.
Matka Elżbieta Czacka w Laskach – dwa lata przed śmiercią – 1959 r., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża

Matka Czacka – błogosławiona założycielka Lasek

W 1950 roku rozpoczyna się trwająca do śmierci choroba Róży Czackiej. Przekazuje kierownictwo swojej następczyni i wspiera Dzieło modlitwą i ofiarą cierpienia. Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. Została pochowana na cmentarzu, który znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

Matka Elżbieta Czacka - ostatnia choroba - 1961 r.
Matka Elżbieta Czacka – ostatnia choroba – 1961 r., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża

Matka Czacka została beatyfikowana razem z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

Klepsydra zawiadamiająca o uroczystościach pogrzebowych Matki Elżbiety Czackiej
Klepsydra zawiadamiająca o uroczystościach pogrzebowych Matki Elżbiety Czackiej, fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Pogrzeb Matki Elżbiety Czackiej - Laski 19 maja 1961 r.
Pogrzeb Matki Elżbiety Czackiej – Laski 19 maja 1961 r., fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża
Prymas przy grobach Założycieli Dzieła Lasek
Prymas przy grobach Założycieli Dzieła Lasek, fot. Archiwum Franciszkanek Służebnic Krzyża

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł