Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Wolontariat

Pracownicy Terumo pozują do grupowego zdjęcia.

Terumo Poland Sp. z o.o.

Podczas wolontariatu pracowniczego przedstawiciele Terumo Poland Sp. z o.o. malowali pomieszczenia w budynku na terenie Ośrodka. Oprócz tego, pracownicy firmy zajęli się także korowaniem drewna (świetne były w tym Panie) oraz precyzyjnym wycinaniem kartek. Bardzo dziękujemy pracownikom Terumo Poland Sp. z…