Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Działki w Laskach i Izabelinie na sprzedaż

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie informuje o wystawieniu na sprzedaż dwóch działek znajdujących się w Laskach i Izabelinie. 

Informacje o działkach

Działka 1588, Laski

Działka 1588 zaznaczona na mapie Lasek.

Działka zlokalizowana przy ul. Sokołowskiego w Laskach.

Powierzchnia działki: 1249 m2

Przeznaczenie w planie: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Działka 1130/3, Izabelin

Działka 1130/3 zaznaczona na mapie Izabelina.

Działka zlokalizowana przy ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie.

Powierzchnia działki: 2225 m2

Przeznaczenie w planie: tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych

Składanie ofert

Oferty zakupu prosimy składać drogą mailową na adres tono@laski.edu.pl, osobiście w Sekretariacie Zarządu lub listownie na adres:

Sekretariat Zarządu
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, Laski
05-080 Izabelin

Oferty przyjmujemy do 13 października do godz. 15:00. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.