Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Internat Dziewcząt w Laskach

W Internacie Dziewcząt dążymy do stworzenia optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziewcząt z dysfunkcją wzroku. Planując pracę wychowawczą w poszczególnych grupach, stosownie do wieku, potrzeb i możliwości dziewcząt, podejmujemy działania w zakresie: wychowania religijnego, społeczno – moralnego, wychowania sfery emocjonalnej, wychowania patriotycznego, estetyczno – kulturowego, usamodzielniania, wychowania fizycznego, prowadzimy zajęcia dydaktyczne i reedukacyjne.

Ikona przedstawiająca budynek internatu z ikoną płci żeńskiej nad nim.

Współpraca z Rodzicami stanowi podstawę we wspólnym towarzyszeniu wychowankom w ich rozwoju, w pracy nad charakterem oraz w ich edukacji i akceptacji własnej niepełnosprawności.

Nasze wychowanki pochodzą z różnych części Polski, większość czasu spędzają w Laskach, dlatego w naszym internacie staramy się stwarzać rodzinną atmosferę.

Matka Elżbieta Czacka, założycielka Dzieła Lasek, wielokrotnie podkreślała, że istotne jest konsekwentne i wszechstronne wychowanie osoby niewidomej od najmłodszych lat, tak aby w przyszłości mogła ona w pełni samodzielnie funkcjonować w życiu.

Aktualności

Co słychać w Internacie? Dowiedz się więcej o wydarzeniach z życia Domu Dziewcząt w Laskach!

Co oferujemy Wychowankom?

Nauka

Dbamy o wszechstronny i integralny rozwój naszych wychowanek. Motywujemy je do systematycznej nauki i wspieramy podczas indywidualnego odrabiania lekcji.

Towarzyszymy dziewczętom w zaakceptowaniu i przyjęciu własnej niepełnosprawności.
Zachęcamy wychowanki do rozwijania swoich talentów, zainteresowań przez udział w zajęciach: muzycznych, plastycznych, teatralnych, sportowych.

Zwracamy szczególną uwagę na naukę i doskonalenie czynności życia codziennego takich jak np.: troska o własny wygląd, estetyczny dobór ubrań, posługiwanie się sztućcami, utrzymanie porządku w swoim otoczeniu.
W aneksie kuchennym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego, wychowanki mają możliwość rozwijania swoich umiejętności kulinarnych.

Wypoczynek

Dziewczęta korzystają ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Organizujemy wyjazdy do teatru, filharmonii, kina a także wycieczki, pielgrzymki i rajdy.

Rewalidacja

Istotą rewalidacji jest przygotowanie osoby z dysfunkcją wzroku do stanu umożliwiającego jej samodzielne życie wśród osób pełnosprawnych. Naszym wychowankom zapewniamy następujące zajęcia:

 • orientację przestrzenną – uczennica nabywa umiejętności bezpiecznego, samodzielnego poruszania się z białą laską
 • rehabilitację wzroku – dziewczynka słabowidząca uczy się wykorzystywania posiadanych możliwości wzrokowych podczas koniecznych czynności (np. czytanie, pisanie, poruszanie się)
 • gimnastykę korekcyjną (indywidualną lub grupową) – obejmuje działania o charakterze profilaktycznym, ogólnousprawniającym oraz ćwiczenia korygujące istniejące dysfunkcje ruchu
 • zajęcia z psychologiem – dotyczą wsparcia w różnych sytuacjach codziennego funkcjonowania oraz służą odkrywaniu i kształtowaniu własnej tożsamości
 • zajęcia sportowe – treningi goalballa (gra zespołowa dla niewidomych), showndown (rodzaj tenisa stołowego dla niewidomych), narciarstwo biegowe
 • basen – zajęcia korekcyjne, rekreacyjne w wodzie, nauka pływania
 • hipoterapię – jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie na człowieka
 • dogoterapię – metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę

Warunki mieszkalne w Internacie Dziewcząt

Każda wychowanka zostaje przydzielona do konkretnej grupy w zależności od wieku i szkoły, do której uczęszcza.

Każda grupa dysponuje następującymi pomieszczeniami:

 • 4 trzyosobowymi pokojami z łazienkami
 • pokojem dziennym – świetlica z aneksem kuchennym
 • pomieszczeniem gospodarczym

W pokoju dziennym znajduje się sprzęt do słuchania muzyki, telewizor i komputer z oprzyrządowaniem brajlowskim. To miejsce wspólnych spotkań, zajęć grupowych. Dziewczęta spożywają tu także przygotowane przez siebie, pod okiem wychowawczyń, śniadania i kolacje.

Kontakt

Internat Dziewcząt w Laskach

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
Laski, ul. Brzozowa 75, 
05-080 Izabelin

Recepcja: +48 22 752 31 22


Kierownik: s. Marta
tel. +48 728 724 810

Mapa Ośrodka

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł