Szkoła Muzyczna I stopnia im. Edwina Kowalika w Laskach

Świat się zmienia. Dzisiaj niewidomi zostają matematykami, informatykami, akustykami, artystami, dziennikarzami. Uprawiają judo, żeglarstwo, chodzą po jaskiniach, biegają na nartach. Są coraz bardziej samodzielni i niezależni od innych. Ale muszą mieć wiedzę i umiejętności – muszą mieć mądrą i doświadczoną kadrę nauczycielską. I ona jest w laskowskich szkołach.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Laskach istnieje od 1996 roku. Kształceni są tu uczniowie najzdolniejsi, utalentowani muzycznie. Uczą się w klasach: fortepianu, fletu, akordeonu. Uczęszczają również na zajęcia teoretyczne: rytmikę, kształcenie słuchu, audycje muzyczne oraz chór. W 1997 roku Szkoła otrzymała prawa publiczne i podlega nadzorowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

Aktualności

Co słychać w naszej szkole? Dowiedz się więcej o wydarzeniach z życia Szkoły Muzycznej w Laskach!

Nauczyciele

Beata Dąbrowska  dyrektor szkoły. Uczy gry na fortepianie, nauczyciel mianowany. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie (filia w Białymstoku) na kierunku: pedagogika instrumentalna – organy oraz studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – specjalność tyflopedagogika. W Szkole Muzycznej w Laskach pracuje od początku jej istnienia. Od ponad dwudziestu pięciu lat śpiewa w Chórze Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jej hobby to zbieranie grzybów i wycieczki rodzinne.

Grzegorz Bożewicz – uczy gry na akordeonie, nauczyciel kontraktowy. Ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (filia w Białymstoku), kierunek: pedagogika instrumentalna – akordeon;  Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek: finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa oraz Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie, kierunek: ekonomia, specjalizacja: gospodarka nieruchomościami. Jest także absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku tyflopedagogika. Zafascynowany tangiem. Jeden z nielicznych artystów w Polsce grający na bandoneonie. Członek i współtwórca wielu muzycznych projektów. Po godzinach lubi komponować, czytać literaturę psychologiczną i motywacyjną, chodzić do teatru i kina, pływać. www.grzegorzbozewicz.com

Martyna Drabik-Dziedziczak – dyrygent chóru, uczy kształcenia słuchu i rytmiki, nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentką dyrygentury symfoniczno-operowej na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Na tej uczelni studiowała również teorię muzyki i – podyplomowo – psychologię muzyki. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku tyflopedagogicznym. Jest miłośniczką polskich latarni morskich i pięknej architektury oraz “Kabaretu Starszych Panów”.

Anna Faderewska-Kuszaj – uczy kształcenia słuchu oraz emisji głosu, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku muzyka kościelna, ma także specjalizację pedagogiczną z kształcenia słuchu. Ukończyła też ZPSM im. J. Elsnera w Warszawie w klasie śpiewu solowego oraz podyplomowo Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność – tyflopedagogika. Jest jedną z pierwszych absolwentek Szkoły Muzycznej w Laskach. Praca z dziećmi niewidomymi jest dla niej niezwykle ważna. Zawsze stara się dawać przykład młodszemu pokoleniu i wciąż powtarza, że osoba niewidoma może osiągnąć wiele, jeśli sama tego pragnie i pracuje więcej, niż osoba widząca. Interesuje się psychologią rozwojową małych dzieci. Lubi jazdę na rowerze, długie spacery, a także czytanie książek.

Bronisław Harasiuk – uczy gry na gitarze oraz muzykografii, nauczyciel kontraktowy. Ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie gitary i w klasie piosenki. Z tyflopedagogiką styka się na co dzień, ponieważ jest niewidomy. Gra na gitarze i na skrzypcach, śpiewa. Ma za sobą kilka lat działalności jako wokalista jazzowy. Nagrał płytę “As Time Goe` s By” z trio Bogdana Hołowni. Uczestniczył również m.in. w nagraniu tytułowego utworu na szkolnej płycie “Herbatka z Wasowskim” wraz z wokalistką jazzową Dorotą Miśkiewicz. W kontaktach z uczniami cechuje go duża intuicja i wrażliwość. Fascynują go podróże.

Hanna Tawrel-Szablewska – uczy gry na flecie, nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w zakresie gry na flecie. Ukończyła także studia podyplomowe w Praskiej Akademii Sztuk oraz w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – tyflopedagogikę. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel akademicki. W Laskach pracuje od 1996 roku, czyli od założenia Szkoły Muzycznej. Jest także muzykiem Warszawskiej Opery Kameralnej. Jej pasje to sztuka i zdrowa kuchnia. Łączy je organizując dla przyjaciół kameralne wieczorki muzyczne połączone z konsumpcją wymyślonych przez siebie potraw.

Tomasz Tokarski – uczy akompaniamentu liturgicznego i gry na organach, nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentem Instytutu Szkolenia Organistów, Szkoły Muzycznej drugiego stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie (specjalność śpiew solowy), Instytutu Muzykologii UW, Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (specjalność muzyka kościelna). Ukończył również podyplomowe studia tyflopedagogiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 1993 r. pracuje jako organista kościelny. W latach 1995-1997 występował w zespole kameralnym Ars Antiqua. Występował również jako solista lub akompaniator. Lubi wędrówki po górach, zwiedzanie świata oraz czytanie książek.

Sławomira Włoskowicz – uczy gry na fortepianie i kształcenia słuchu, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie teorii muzyki oraz gry na klawesynie. Jest też absolwentką studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność – tyflopedagogika. W latach 2005-2009 pełniła funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej w Laskach. W wolnych chwilach lubi pływać, czytać dzieciom książki i rozwiązywać łamigłówki matematyczne. 

Elżbieta Harasiuk  pracownik administracyjny; jest absolwentką Lasek. Ukończyła Państwowe Studium Bibliotekarskie w Jarocinie. Przez wiele lat pracowała w wyuczonym zawodzie. Od dwóch lat pracuje w Szkole Muzycznej. Muzyka i słowo są dla niej sposobem na wyrażanie emocji. Lubi także dobrą literaturę, przyrodę i oczywiście – muzykę.

Jadwiga Pawlik ­– prowadzi zajęcia z rytmiki, nauczyciel mianowany. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalności: Dyrygentura chóralna oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku: Historia. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Retoryki i komunikacji społecznej w Instytucie Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Obecnie studiuje podyplomowo w zakresie Tyflopedagogiki oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera. Interesuje się pedagogiką, psychologią, historią oraz muzykoterapią.

Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej odbywa się w dwóch terminach:

  • w kwietniu pod koniec roku szkolnego
  • w pierwszych dniach września dla nowych uczniów

Rekrutacja polega na badaniu przydatności kandydata do Szkoły Muzycznej, tzn. m.in. na sprawdzeniu słuchu muzycznego, poczucia rytmu, wykonaniu dowolnej piosenki.

Kontakt

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Edwina Kowalika w Laskach

Laski, ul. Brzozowa 75, 
05-080 Izabelin
e-mail: szkola.muzyczna@laski.edu.pl


Dyrektor: Beata Dąbrowska
tel. 22 752 31 9622 752 31 98
fax 22 752 31 01

Mapa Ośrodka

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł