Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Laski, 1 września 2023

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, 

Z ogromną radością pragnę się z Państwem przywitać jako nowy Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. To dla mnie wielki zaszczyt i zarazem wyzwanie, by kontynuować dzieło Matki Czackiej, która poświęciła całe swoje życie dla dobra osób niewidomych i słabowidzących.

Nazywam się Kamila Miler-Zdanowska, jestem tyflopedagogiem, specjalistą w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku oraz wykładowcą akademickim. Przez wiele lat pracowałam w Ośrodku jako nauczyciel orientacji przestrzennej i mobilności, a także pełniłam funkcję Członka Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie. To właśnie te doświadczenia, zarówno związane z pracą jako nauczyciel, jak i z zarządzaniem, wpłynęły na moje podejście do edukacji, rehabilitacji i wychowania.

Dla mnie bycie Dyrektorem to nie tylko wykonywanie obowiązków administracyjnych, ale przede wszystkim służba dla innych. Jako Dyrektor Ośrodka chcę służyć Państwu swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Chcę być liderem, który inspiruje i motywuje, przewodzi i kieruje, ale także słucha i komunikuje się. Jak powiedział św. Augustyn: “Lider może zrezygnować ze wszystkiego  – z wyjątkiem odpowiedzialności”. Odpowiedzialność za ludzi: uczniów, rodziców, opiekunów, grono pedagogiczne oraz inne osoby pracujące na rzecz Ośrodka jest dla mnie najważniejsza.

Moim głównym celem jest zapewnienie najwyższej jakości edukacji i rehabilitacji naszym uczniom, tak aby mogli rozwijać swoje talenty, zdobywać wiedzę i umiejętności, a także budować poczucie własnej wartości i niezależności. Chcę, aby Ośrodek był miejscem bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na zmiany. Aby przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii szedł z duchem czasu, dostosowując swoje funkcjonowanie do potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli.

W realizacji tych celów liczę na Państwa zaufanie, pomoc i współpracę. Zapraszam do aktywnego włączenia się w życie Ośrodka, dzielenia się swoimi pomysłami, uwagami i sugestiami. Razem możemy więcej!

Z wyrazami szacunku,
Kamila Miler-Zdanowska
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej 

Wersja do pobrania

Biogram