Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Łubudubu! Warsztaty bębniarskie w przedszkolu

Projekt „Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowanego w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze.pl, Unia Europejska

6 marca odbyły się w przedszkolu pierwsze warsztaty muzyczno-ruchowe dla dzieci w ramach realizacji projektu „Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach”.  Warsztaty poprowadził dla nas Pan Michał Szulc z Łubudubu (https://lubudubu.eu/ ). Od marca do czerwca Pan Michał pojawi się u nas kilkukrotnie, a wraz z nim niezliczona ilość bębnów małych i dużych – dla Małych i Dużych ;). Przedszkolaki były zachwycone wszystkimi muzycznymi zabawami wygranymi wspólnie na afrykańskich bębnach. Wystarczy spojrzeć do galerii zdjęć, a nasze fotografie „zagrają” dla Państwa wielością uśmiechów.

Po zajęciach projektowych Pan Michał spotkał się również z rodzicami naszych dzieci, którzy także mieli możliwość spróbowania swoich sił w roli bębniarzy. Wystarczyło kilka chwil ćwiczeń pod okiem mistrza i salę wypełniła prawdziwa afrykańska muzyka. 

Panie Michale bardzo dziękujemy za wspólną naukę i zabawę. Takiej terapii muzyką i ruchem już dawno nie doświadczyliśmy. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie. 🙂

tekst: Agnieszka Wdówik
zdjęcia: Monika Litwa, Agnieszka Wdówik