Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  • Polski Związek Niewidomych
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
  • oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu należy przesyłać do 12 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: topon@pfron.org.pl.

Pełna treść ogłoszenia na stronie PFRON pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nabor-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzroku-do-udzial-w-treningu-orientacji-przestrzennej-i-mobiln/