OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
W RABCE-ZDROJU

INFORMACJE DLA
RODZICÓW I OPIEKUNÓW
NAJBLIŻSZE SOBOTY PRACUJĄCE

Pracujemy 30.09.2023 r. – odpracowujemy 02.11.2023 r. (czwartek)
Pracujemy 14.10.2023 r. – odpracowujemy 03.11.2023 r. (piątek)
ZOBACZ NAS NA FACEBOOKU

W drugą rocznicę beatyfikacji przypominamy Grę Podróżną
o bł. Elżbiecie Czackiej
przygotowaną na Kole Podróżnika

ZAPRASZAMY

Ośrodek w Rabce-Zdroju

Nasza Szkoła w Rabce-Zdroju istnieje od 1995 roku. Przyjmujemy dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz zaburzeniami rozwoju.

Celem naszej działalności jest edukacja, wychowanie oraz rewalidacja dzieci i młodzieży. Staramy się o możliwie najlepsze przygotowanie naszych wychowanków do życia w społeczeństwie przez usprawnienie, usamodzielnienie, rozwój umysłowy oraz rozwijanie ich uzdolnień.

Oferta edukacyjna

Rewalidacja w Rabce-Zdroju

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju w ramach rewalidacji prowadzone są zajęcia z rehabilitacji ruchowej, orientacji przestrzennej, terapii widzenia, logopedii, muzykoterapii, integracji sensorycznej, masażu z elementami integracji sensorycznej.

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz placówkę:

Jak pomóc dzieciom z Rabki?

Przekaż 1,5%

Prosimy o przekazanie 1,5% podatku na rzecz niewidomych i słabowidzących dzieci z Rabki.

KRS 0000054086
Cel szczegółowy 1,5%: SZKOŁA W RABCE

Darowizny

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju kształci dzieci niewidome i słabowidzące z upośledzeniem umysłowym. Nasi uczniowie mają różne niepełnosprawności np. porażenie mózgowe, niedowłady, wodogłowie, epilepsję i różne formy autyzmu. Każda forma pomocy finansowej lub rzeczowej jest wsparciem naszej działalności. Za wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Ośrodek Rehabilitacyjny

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej
44 8815 0002 0000 0025 6784 0001

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju

  • Przedszkole Specjalne dla Dzieci  Niewidomych i Słabowidzących
  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych i Słabowidzących
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla Niewidomych i Słabowidzących

ul. Słoneczna 11
34-700 Rabka-Zdrój
e-mail: szkola.niewidomi@rabka.pl


Dyrektor Ośrodka – mgr Barbara Landowska – siostra Irmina
Dyrektor Szkoły – mgr Elżbieta Radiowska

tel. +48 18 267 65 25

Konto bankowe

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Ośrodek Rehabilitacyjny

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

44 8815 0002 0000 0025 6784 0001

Mapa Ośrodka

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł