Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Szkoła Podstawowa Specjalna w Rabce-Zdroju

W Szkole Podstawowej Specjalnej im. św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju przebywa rocznie ok. 40 uczniów pochodzących z terenu całej Polski. Edukacja w naszej placówce rozpoczyna się od rocznego przygotowania przedszkolnego i kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Celem naszej działalności jest: edukacja, wychowanie i rewalidacja dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością intelektualną oraz dodatkowymi sprzężeniami. Staramy się o możliwie najlepsze przygotowanie naszych wychowanków do życia w społeczeństwie przez usprawnianie i usamodzielnianie. Dbamy o ich rozwój umysłowy, fizyczny, a także o odkrywanie talentów.

Szkoła realizuje program dostosowany do indywidualnych możliwości uczniów. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, a zaburzone funkcje usprawniać, niezbędne jest indywidualne podejście do każdego dziecka.

Klasy wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne dla osób niewidomych i słabowidzących. Dysponujemy materiałami:

  • rozwojowymi wykorzystywanymi w pedagogice Marii Montessori,
  • do ćwiczeń praktycznych, rozwijającymi samodzielność w zakresie samoobsługi,
  • sensorycznymi, rozwijającymi zmysły.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i środowiska lokalnego poprzez udział w spotkaniach integracyjnych, spartakiadach, konkursach i wycieczkach.

Wychowawczyni pomaga chłopcu nakarmić osła w zoo.
Uczniowie podczas zajęć kolorują portret św. Jana Pawła II.

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

 
Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Terminy

Przekazuję: 100,00zł