Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Dostępność Plus dla Zdrowia

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dostępność+, Unia Europejska

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 652 173,00 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  1. łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki,
  2. łatwiej poruszać się wewnątrz placówki,
  3. skorzystać z nowej strony internetowej,
  4. skorzystać z pomocy koordynatora dostępności oraz asystentów osób ze szczególnymi potrzebami,
  5. skorzystać z nowoczesnego sprzętu medycznego.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl