Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Ośrodek Wsparcia i Testów

Logotypy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ośrodka Wsparcia i Testów

Ośrodek Wsparcia i Testów jest  realizowany w ramach Programu PFRON „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” na podstawie Umowy nr CID/000001/07/D z dnia 9.11.2021 r., która dotyczy zadania: „Utworzenie i prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów” –  funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Laskach” w terminie od 01.10.2021 r. do 31.12.2024 r.

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Strona internetowa projektu

https://owit.laski.edu.pl