Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Przetargi i zapytania ofertowe

Obecnie realizowane przetargi i zapytania ofertowe

ROZSTRZYGNIĘTE – Zapytanie ofertowe nr 02/2023 z dnia 11.09.2023 r. na dostawę elektronicznego sprzętu dedykowanego osobom niewidomym i słabowidzącym wraz z oprogramowaniem

Rozstrzygnięcie Informujemy o wyniku postępowania  nr  02/2023 z dnia 19.09.23 r.  na dostawę elektronicznego sprzętu dedykowanego osobom niewidomym i słabowidzącym wraz z oprogramowaniem dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie  do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Laskach. Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronie: https://laski.edu.pl Złożone oferty:  Na podstawie pozytywnej weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów, Zamawiający uznał E.C.E […]

ROZSTRZYGNIĘTE – Zapytanie ofertowe nr 01/2023 z dnia 11.09.2023 r.  na dostawę urządzeń, programów i aplikacji dedykowanych osobom z niepełnosprawnością kończyn górnych oraz z problemami w porozumiewaniu się 

Rozstrzygnięcie Informujemy o wyniku postępowania  nr 01/2023 z dnia 19.09.23 r. na dostawę urządzeń, programów i aplikacji dedykowanych osobom z niepełnosprawnością kończyn górnych oraz z problemami w porozumiewaniu się dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Laskach. Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronie: https://laski.edu.pl Złożone oferty: Na podstawie pozytywnej […]

ROZSTRZYGNIĘTE – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kadry Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach (obsługa pacjenta)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kadry Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-02/23. Zapytanie dotyczy: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników placówki medycznej, w zakresie obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami.

ROZSTRZYGNIĘTE – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kadry Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach (tworzenie dokumentów)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kadry Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-01/23. Zapytanie dotyczy: Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników placówki medycznej z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo i z kompetencji cyfrowych.

ROZSTRZYGNIĘTE – ZAPYTANIE OFERTOWE Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/POWER/4.3/TOPON/TOnOS na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/czek i trenera/ki szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł