Hipoterapia w Laskach

Hipoterapia jest to działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Każdy nasz podopieczny jest traktowany indywidualnie i tak też ma dobierany i układany program terapii.

Początki hipoterapii w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach sięgają początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku i zostały opisane w Kronice Stajni.

W 2004 roku nawiązaliśmy współpracę ze stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska i stworzyliśmy sekcję jeździecką Tarant, w ramach której trenują i startują w zawodach nasi podopieczni z niepełnosprawnością intelektualną.

Od 2006 roku jesteśmy objęci patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Zajęcia z hipoterapii realizowane są przez zespół składający się z czterech wykwalifikowanych terapeutów oraz grupy sprawdzonych wolontariuszy. Do dyspozycji uczniów jest pięć koni terapeutycznych. W ciągu roku szkolnego w zajęciach z udziałem koni uczestniczy ponad 100 podopiecznych naszego Ośrodka.

Zapewniamy Państwa dzieciom:

 • unikatowe i innowacyjne formy uczenia holistycznego
 • komfort i bezpieczeństwo podczas zajęć
 • wspomagamy rozwój kompetencji osobistych m.in. w obszarach wyznaczania i osiągania celów, budowania relacji z ludźmi, kontroli emocji czy kreatywności

Cele hipoterapii w Laskach

 • dążenie do jeszcze większej skuteczności oddziaływań terapeutycznych
 • zwiększenie różnorodności form terapii
 • zapewnienie wysokiej jakości standardów oferowanych usług
 • dbałość o właściwe i profesjonalne przygotowanie konia
 • zapewnienie wygody – zajęcia odbywają się na miejscu, w ramach zajęć dodatkowych, bez konieczności dojazdu

Nasza oferta

 • fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem. Usprawnia ruchowo; prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem. W niektórych przypadkach realizowana również za pośrednictwem symulatora jazdy konnej
 • psychopedagogiczna jazda konna z elementami woltyżerki – zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia poznawczego, emocjonalnego i fizycznego; prowadzona przez psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego lub pod ich kierunkiem
 • terapia przez kontakt z koniem – celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi. Prowadzona przez psychologa, pedagoga, lekarza psychiatrę lub pod ich kierunkiem
 • kółko hipologiczne – zajęcia dodatkowe, w których bierze udział starsza młodzież. Ich głównym celem jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu obsługi i pielęgnacji koni, zastosowania, modyfikacji i konserwacji sprzętu jeździeckiego. Poznanie zachowań stadnych koni, ich instynktów i potrzeb, pogłębianie specjalistycznej wiedzy z zakresu jeździectwa i sportu jeździeckiego, rola konia w kulturze i sztuce itp. Uczestnicy zajęć hipologicznych mają także pod swoją opieką kuca szetlandzkiego, o imieniu Bajka
 • inne zajęcia z udziałem kuca szetlandzkiego – na potrzeby zajęć prowadzonych w ramach naszego działu, udało nam się w 2012 roku pozyskać bryczkę, co pozwoliło dzieciom bezpiecznie rozpocząć zgłębianie “tajników” powożenia. Niewielki wzrost kuca umożliwia również podopiecznym całościowe, bezpieczne, “obejrzenie” zwierzęcia. Ułatwia samodzielną pielęgnację czy wspólne spacery
 • symulator jazdy konnej – od trzech lat symulator jazdy konnej jest wykorzystywany przy gorszej pogodzie lub w warunkach całkowicie uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć na koniu. Zajęcia te realizowane są z udziałem podopiecznych w różnych grupach wiekowych. Symulator ten wykorzystywany jest także podczas pracy nad świadomością ciała
 • imprezy dodatkowe – jak każda stajnia i Klub Jeździecki poza zajęciami terapeutycznymi staramy się umożliwić wszystkim chętnym możliwość uczestniczenia w “codziennym” życiu stajni. W ciągu roku szkolnego organizujemy dla naszych podopiecznych spotkanie Wigilijne, topienie Marzanny. Coroczną tradycją stało się również ognisko pożegnalne, organizowane na zakończenie roku szkolnego

Zespół hipoterapeutów w Ośrodku w Laskach

Stale podnosimy swoje kwalifikacje, zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia. W swojej pracy na rzecz podopiecznych kierujemy się zasadą, że wszystkie ograniczenia, jakie mają osoby niepełnosprawne, a właściwie my wszyscy, istnieją tylko w oczach patrzących.

Małgorzata Pyrka

mgr inż. WNOZ, specjalność hodowla zwierząt, tyflopedagog, instruktor hipoterapii, członek założyciel Komisji do Spraw Parajeździectwa przy Polskim Związku Jeździeckim, trener jazdy konnej Olimpiad Specjalnych Polska na Dwunastych Światowych Letnich Igrzyskach OS w Szanghaju. Współpracuje także z ruchem Olimpiad Specjalnych jako organizator zawodów, delegat techniczny. Licencjonowany trener Open by Horses, wykładowca na kursach dla instruktorów hipoterapii, prowadzonych przez PTHiP. Jest kierownikiem stajni i Działu Hipoterapii/Dogoterapii. To doświadczony trener. Zostawia maksimum przestrzeni do indywidualnego uczenia się i rozwoju, wsłuchuje się w potrzeby innych i szanuje cele wyznaczane przez uczestników swoich zajęć.

Kontakt: malgorzata.pyrka@laski.edu.pl

Wanda Kozikowska

Instruktor hipoterapii, instruktor jazdy konnej. Potrafi pozyskiwać, skupić wokół siebie i doskonale zorganizować grupę wolontariuszy stajennych. Świetnie sprawdza się w pracy z najmłodszymi uczestnikami zajęć hipoterapii (przedszkole, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego Dziecka, młodsze klasy szkoły podstawowej), wykazuje delikatność i stanowczość w działaniach. Rozwija swoje kwalifikacje w kierunku pracy w okresie wczesnorozwojowym oraz z dziećmi z cechami autyzmu dziecięcego.

Kontakt: wanda.kozikowska@laski.edu.pl

Dorota Makowiecka

mgr inż. zootechniki, specjalność hodowla zwierząt, tyflopedagog, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, instruktor hipoterapii. Pani Dorota doskonale odnajduje się w pracy z uczestnikami zajęć hipoterapii, należącymi do różnych grup wiekowych. Przygotowywała naszych wychowanków do zawodów Olimpiad Specjalnych. Rozwija swoje kompetencje w kierunku integracji sensorycznej i pracy ze świadomością ciała.

Kontakt: dorota.makowiecka@laski.edu.pl

Robert Michalski

pedagog specjalny, tyflopedagog, instruktor hipoterapii oraz jeździectwa. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Pan Robert ma najdłuższy staż pracy w Laskach. Świetnie sprawdza się w pracy ze starszymi uczestnikami zajęć hipoterapii (zwłaszcza z osobami z niepełnosprawnością intelektualną). Przygotowywał i uczestniczył w startach naszych wychowanków w zawodach parajeździeckich, Olimpiadach Specjalnych, zawodach towarzyskich. Czynnie uczestniczy w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć pokazowych dla studentów UKSW.

Kontakt: robert.michalski@laski.edu.pl

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł