Logopedia w Rabce-Zdroju

Terapia logopedyczna skierowana jest głównie na nauczanie mowy, rozumienia jej treści oraz wartości społecznej. Celem jest usprawnienie procesu komunikowania się, tak aby dziecko w miarę swoich możliwości, mogło sobie radzić w sytuacjach życia codziennego.

Praca logopedyczna ma na względzie:

  • usuwanie lub osłabienie zaburzeń mowy,
  • pracę nad wykształceniem mowy,
  • wyrównanie opóźnień mowy, usprawnianie narządów mowy i głosu,
  • podnoszenie sprawności językowej,
  • kształtowanie sposobów porozumiewania się, ewentualnej komunikacji zastępczej w sytuacji braku mowy artykułowanej.

Zakres zadań zajęć opracowany jest indywidualnie dla każdego dziecka na podstawie wielopoziomowej diagnozy i odpowiedniego programu terapii, według którego organizowane są zajęcia uwzględniające stan mowy dziecka, ich wiek, wzrok oraz całościowy rozwój dziecka.

Na zajęciach oprócz tradycyjnych metod logopedycznych stosowane są także inne, różnorodne metody, terapie i techniki wspomagające szeroko pojęte wychowanie dla sprawniejszej komunikacji z otoczeniem.

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł