Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Szkolenie „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi z niepełnosprawnością”

Projekt „Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowanego w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze.pl, Unia Europejska

W dniach 14 i 15 października wszyscy nasi nauczyciele i terapeuci z przedszkola wzięli udział w 20 godzinnym szkoleniu pt. „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi z niepełnosprawnością”. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Szkolenie poprowadził Pan Jacek Kielin i Pani Katarzyna Głowacka z OŚRODKA WSPIERANIA KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH I TERAPEUTYCZNYCH „Strefa Dobrych Emocji”

Bardzo dziękujemy prowadzącym szkolenie za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. To był dla nas dobry i owocny czas. 

Tekst: A. Wdówik
Zdjęcia: s. J.Siedlecka, M. Kościk, M. Litwa, W. Dziurzyńska-Wosik, A. Wdówik