Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Szkolenie terapii ręki dla pracowników przedszkola

Projekt „Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowanego w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze.pl, Unia Europejska

W dniach 13 – 18 marca 2023 grupa nauczycieli i terapeutów z Przedszkola wzięła udział w szkoleniu z Terapia ręki I i II stopnia zorganizowanym przez Centrum Szkoleniowe Soyer. Był to kurs certyfikacyjny nadający uczestnikom uprawnienia do diagnozy i terapii ręki. Szkolenie poprowadził dr Radosław Rutkowski z AWF w Poznaniu, terapeuta dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem.

Szkolenie naszej kadry przedszkolnej zostało sfinansowane w ramach projektu „Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach”.

Tekst: A. Wdówik
Zdjęcia: M. Kościk