Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

OPIS SZCZEGÓŁOWY BIBLIOTEKI: Korytarz na prawo od holu – południowy. Zaczynając od holu na ścianie z prawej strony (zachodniej) znajduje się biblioteka brajlowska, klatka schodowa, pracownia orientacji przestrzennej i poruszania się oraz w tym samym pomieszczeniu pracownia rehabilitacji wzroku. Na przeciwległej ścianie korytarza południowego (wschodniej) zaczynając od holu znajduje się toaleta męska, pomieszczenie gospodarcze, magazyn biblioteki oraz pokój administratora budynku. Na końcu korytarza znajduje się boczne wyjście z budynku – południowe (wychodzi na chodnik W-Z). W korytarzu północnym idąc od holu na ścianie z prawej strony (wschodniej) znajduje się toaleta damska, pomieszczenie gospodarcze, biblioteka czarnodrukowa i dźwiękowa, pokój kierownika biblioteki i pomieszczenie gospodarcze. Na przeciwległej ścianie (zachodniej) znajduje się czytelnia, klatka schodowa, mała pracownia rehabilitacji wzroku oraz serwerownia. Na końcu korytarza północnego znajduje się wyjście ewakuacyjne.