Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Mecenat – daj szansę niewidomym

Dołącz do nas i pomagaj!

Zebraliśmy już 3 810zł. Nasz cel: 65 000zł.
Zebraliśmy już 3 810zł. Nasz cel: 65 000zł.
 
Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Terminy

Przekazuję: 1,00zł

Zostań Mecenasem naszych uczniów

Dzięki Wam co roku, nasi podopieczni mogą korzystać z zajęć dodatkowych bez ograniczeń. Pozwalacie rozwijać im swoje talenty i pielęgnować pasję. Jesteśmy ogromnie wdzięczni!

Rozwój naszych podopiecznych jest czymś, co nas najbardziej motywuje. Odkrywanie przez nich swojego świata, pasji i zainteresowań nieustająco podziwiamy i cały czas wzrusza nas to tak samo. Naszym priorytetem jest edukacja oraz wsparcie w dążeniu do samodzielności niewidomych wychowanków Lasek. Pragniemy ułatwiać im przechodzenie przez przeszkody i pokonywać bariery. To oni pozwalają nam odkrywać i doceniać rzeczy i sprawy na pierwszy rzut niewidoczne.

Wielu uczniów laskowskiego Ośrodka ma duże możliwości intelektualne, posiada szereg zainteresowań i talentów oraz ambicje, aby je rozwijać. Doceniamy je i staramy się wzbogacać edukację zajęciami w Szkole Muzycznej, nauką języków obcych w stopniu rozszerzonym, fakultetami z informatyki oraz zajęciami sportowymi (m.in. pływanie, narciarstwo biegowe).

Szczególną troską i wsparciem otaczamy uczniów mniej sprawnych fizycznie i intelektualnie, którym spore trudności nastręcza wykonywanie czynności dnia codziennego. Te dzieci potrzebują dodatkowych zajęć usprawniających, rehabilitacyjnych oraz manualnych.

Wszystkie zajęcia dodatkowe, wykraczające poza podstawę programową są finansowane dzięki wsparciu Naszych Ofiarodawców. To Wy, drodzy Przyjaciele zapewniacie naszym wychowankom DOBRY START.

Z wdzięcznością przyjmujemy każdy dar na rzecz laskowskiego Ośrodka i zachęcamy do szerzenia pomocy! 

Zostań MECENASEM naszych niewidomych uczniów i wspierając finansowo zapewnij im lepszą przyszłość!

Zachęcamy do skorzystania z poniższych wariantów wsparcia: 
• jeśli zdecydujesz się wpłacać regularnie 50 złotych – zapewnisz pakiet zajęć dodatkowych przez miesiąc
• wpłata 150 złotych pozwoli na udział w zajęciach wyrównawczych przez kwartał 
• regularną wpłatą 250 złotych umożliwisz uczniowi korzystanie z zajęć dodatkowych w całym semestrze
Każda dowolna kwota przekazywana regularnie pozwoli
na planowanie budżetu zajęć dodatkowych.

Będziemy ogromnie wdzięczni za wspieranie tego szczytnego celu tak długo jak możesz – miesiąc, semestr, rok, a może dłużej… – według uznania i posiadanych możliwości.

Lista darczyńców

Anonim

28/03/2023

Kwota przekazana
110,00zł

Anonim

27/03/2023

Kwota przekazana
2 500,00zł

Anonim

24/03/2023

Kwota przekazana
500,00zł

Anonim

21/03/2023

Kwota przekazana
100,00zł

Anonim

19/03/2023

Kwota przekazana
250,00zł

Anonim

12/03/2023

Kwota przekazana
300,00zł

Anonim

09/03/2023

Kwota przekazana
50,00zł