Edukacja i rewalidacja

Tu znajdziesz informacje o przedszkolach, szkołach i internatach w Laskach, Rabce i Sobieszewie.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadzi: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce, Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Niedowidzącego w Gdańsku-Sobieszewie.

W wyżej wymienionych placówkach dla dzieci i młodzieży przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 300 uczniów z całej Polski. Zespół specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka udziela profesjonalnej pomocy ponad 100 dzieciom i ich rodzinom.

Prowadzimy m.in.:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego Dziecka w Laskach, Rabce, Gdańsku-Sobieszewie
  • Przedszkola w Laskach, Gdańsku-Sobieszewie
  • Szkołę Podstawową  Laskach
  • Szkoły Ponadpodstawowe w Laskach: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Branżową Szkołę I stopnia, Szkołę Policealną
  • Szkoły Specjalne: Szkołę Podstawową Specjalną w Laskach, Szkołę Podstawową Specjalną w Rabce,
  • Szkołę Przysposobienia do Pracy w Laskach
  • Dział Głuchoniewidomych w Laskach
  • Szkołę Muzyczną I stopnia oraz Ognisko Muzyczne w Laskach
  • Internaty w Laskach, Rabce, Gdańsku-Sobieszewie

Nasza oferta edukacyjna i rehabilitacyjna:

Edukacja w Laskach

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej położony jest w otulinie Puszczy Kampinoskiej, w Laskach koło Warszawy.
Obecnie w Ośrodku przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 uczniów z całej Polski. Zespół specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka udziela profesjonalnej pomocy ponad 40 dzieciom i ich rodzinom.

Prowadzimy:

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz placówkę:

Rewalidacja w Laskach

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy w ramach rewalidacji prowadzone są zajęcia z rehabilitacji ruchowej, orientacji przestrzennej, terapii widzenia, muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii, czynności dnia codziennego. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój fizyczny oraz zapewniamy naszym wychowankom wsparcie psychologiczne.

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz placówkę:

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

 
Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Terminy

Przekazuję: 100,00zł