Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Wolontariat

Wolontariat pozwala zaspokoić potrzebę bezinteresownego bycia dla innych ludzi, a także kształtuje obraz samego siebie na różnych płaszczyznach.

Wolontariat w Laskach

Od lat wolontariusze wspierają swoją pracą placówki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli jesteśmy w stanie zapewnić naszym niewidomym wychowankom odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. Z każdym rokiem coraz więcej firm dołącza do wolontariatu pracowniczego. Państwa pomoc to nie tylko wsparcie potrzebujących, ale także możliwość integracji pracowników Państwa firm, często także ich rodzin.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Koordynatorka wolontariatu

Dorota Kosewska
tel. 22 752 32 23; kom. 507 658 871
e-mail: dorota.kosewska@laski.edu.pl

Aktualności

Zobacz czym zajmują się firmy i wolontariusze przyjeżdżający do Lasek. Może dołączysz do ich grona?

Wolontariat w Rabce-Zdroju

Wolontariat młodzieżowy „Zobaczyć Świat” działa od 2004 roku, przy internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju. Tworzą go młodzi ludzie z rabczańskich szkół i okolicznych miejscowości. Działania wolontariatu na terenie internatu koordynują wychowawcy z poszczególnych grup.

Wolontariat pozwala zaspokoić potrzebę bezinteresownego bycia dla innych ludzi, a także kształtuje obraz samego siebie na różnych płaszczyznach. Promujemy działalność społeczną wśród dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Wolontariusze w naszej placówce mają możliwość rozwijania swoich talentów i wykazania się w różnych dziedzinach. Biorą aktywny udział w życiu wychowanków naszego internatu i pomagają im „zobaczyć świat”.

Na przestrzeni całego roku szkolnego wolontariusze mają szeroki wachlarz możliwości zaangażowania się w pracę z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Wolontariusze towarzyszą wychowankom na spacerach, które na stałe wpisane są w plan pracy wychowawczo-dydaktycznej internatu. Jest to świetna okazja do wspólnych rozmów i zwiedzania okolicy oraz wzajemnej integracji. Dzieci przywiązują się do wolontariuszy, żywo interesują się ich codziennym życiem i bardzo chętnie spędzają z nimi czas. Wolontariusze uczestniczą także w organizowanych wycieczkach, rajdach, ich pomoc jest nieoceniona zwłaszcza na długich i nierównych górskich trasach.

Wolontariusze, którzy przychodzą do poszczególnych grup internatowych towarzyszą wychowankom podczas organizowanych gier i zabaw, zajęć plastycznych, pomagają wykonać prace różnymi technikami czy też uczestniczą w zajęciach muzycznych. Muzyka to ulubiona forma rozrywki mieszkańców internatu, w którym odbywają się cykliczne imprezy z udziałem i czynnym zaangażowaniem wolontariuszy.

Do najważniejszych corocznych imprez należą: zabawa andrzejkowa, konkurs kolęd, które organizują wolontariusze. Podczas tego typu imprez przeprowadzają oni różnego rodzaju konkursy dla dzieci i dbają o dobrą atmosferę. Jedną z form spotkań są wspólne ogniska, w przygotowaniu których wolontariusze biorą aktywny udział. Młodzi ludzie dzielą się swoimi muzycznymi zdolnościami przygrywając na różnych instrumentach. Te minikoncerty i wspólne śpiewanie są bardzo lubiane przez dzieci.

Ważnym wydarzeniem, w którym obecność wolontariuszy jest zauważalna, jest udział w organizowanej w Rabce Spartakiadzie Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczą oni wraz z dziećmi w różnych sportowych konkurencjach.

Osoby wykazujące się zdolnościami aktorskimi mogą czynnie zaangażować się w przygotowanie przedstawień teatralnych, które organizowane są na terenie naszego internatu.

Wolontariusze towarzyszą i służą pomocą dzieciom i młodzieży z dysfunkcją wzroku w czynnościach samoobsługowych i życia codziennego, szczególną troską otaczając wychowanków z dodatkową niepełnosprawnością.

Zaangażowanie naszych wolontariuszy jest bardzo duże, a wolontariat ten nie należy do łatwych, ze względu na pomoc dzieciom i młodzieży słabowidzącej i niewidomej ze sprzężoną niepełnosprawnością. Dlatego też zaangażowanych wolontariuszy zapraszamy co roku na wakacyjny obóz rehabilitacyjny, w którym młodzi ludzie służą pomocą swoim podopiecznym przez dwa tygodnie. Jest to bardzo dobra okazja do jeszcze lepszego poznania dzieci i spędzenia z nimi czasu wakacyjnego.

Młodzi ludzie którzy ofiarują cząstkę siebie dla dzieci, bezinteresownie poświęcają swój czas są wpisani w życie naszej placówki i uczestniczą w uroczystościach takich jak opłatek, zabawa andrzejkowa i karnawałowa czy też spotkanie wielkanocne.
Warto dodać, że każdego roku organizujemy w naszym internacie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących dzień wolontariusza. Jest to doskonała okazja aby podziękować wolontariuszom za poświęcony czas, dar serca i obecność tak bardzo cenioną przez nasze dzieci.

Koordynatorzy wolontariatu

Monika Mszańska
Maria Sawina
s. Irmina Landowska

tel. 18  267 65 25

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł