Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Czasopismo „Laski”

Laski – Pismo Rehabilitacyjno-Społeczne

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Józef Placha

Sekretarz redakcji i redaktor: Anna Pawełczak-Gedyk

Jak zamówić czasopismo Laski?

Najnowszy numer czasopisma Laski można zamówić w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (tono@laski.edu.pl). Cena egzemplarza wraz z przesyłką wynosi 10 zł.

Cena prenumeraty na cały rok 50 zł

Konto: PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
Z dopiskiem: na czasopismo „Laski”

Wersja czasopisma dla osób z dysfunkcją wzroku

Czasopismo w wersji PDF

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

 
Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Terminy

Przekazuję: 100,00zł