Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Dzieło to z Boga jest i dla Boga

BŁ. MATKA ELŻBIETA RÓŻA CZACKA

Dziewczynka pisze na maszynie brajlowskiej.
Ilustracja przedstawiająca nauczycielkę z wychowankiem.

Wesprzyj nas

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie to organizacja pożytku publicznego, która opiera swoją działalność w dużej mierze na wsparciu darczyńców! 

Dzięki Waszym wpłatom dzieci w ośrodkach mogą korzystać z rehabilitacji m.in. hipoterapii i dogoterapii. Rozwijają swoje talenty w trakcie zajęć muzycznych i sportowych. 

Dbamy o rozwój osób niewidomych od 1911 roku. Ośrodek to miejsce z piękną tradycją i doświadczonymi specjalistami, jednak wieloletnia działalność wiążę się również z koniecznością przeprowadzania remontów – dzięki pomocy darczyńców możemy je realizować! 

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł

Aktualności

Co słychać w naszych ośrodkach w Laskach, Rabce-Zdroju i Gdańsku-Sobieszewie? Dowiedz się więcej o wydarzeniach z życia Towarzystwa!

Sprawdź najnowsze artykuły i słuchowiska dotyczące świata osób niewidomych.

Tyflologia

To nauka zajmująca się problemami związanymi z utratą wzroku. Składają się na nią wiadomości z wielu dziedzin m.in. psychologii, pedagogiki, socjologii, medycyny i techniki, które mogą być przydatne osobom niewidomym, lub tym, które pomagają w ich rehabilitacji.

 Z gr. typhlos oznacza niewidomy. Jednak tyflologia obejmuje swoim działaniem nie tylko osoby niewidome, ale również ociemniałe, słabowidzące i wszystkie, które mają wyraźne problemy ze wzrokiem. 

W Laskach znajduje się Dział Tyflologii, który kontynuuje dzieło i pracę na rzecz niewidomych. Matka Czacka od samego początku widziała potrzebę gromadzenia książek, artykułów naukowych i innych danych dotyczących sprawy niewidomych w Polsce i zagranicą.

Ilustracja przedstawiająca nauczycielkę wskazującą uczniowi tablicę.
Ilustracja przedstawiająca słuchawkę telefonu

Formularz kontaktowy