Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Tracę wzrok – szukam wsparcia

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia następujących zajęć:

  • nauka pisma brajla,
  • zajęcia czynności dnia codziennego (usprawnienie samoobsługi) – śr. 10 godz/osobę,
  • nauka obsługi specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – śr. 10 godz/osobę,
  • rehabilitacja wzroku,
  • rehabilitacja ruchowa,
  • orientacja przestrzenna – nauka poruszania się przy pomocy białej laski – śr. 10 godz/osobę,
  • konsultacje z różnymi specjalistami, w tym: tyflopedagogiem, psychologiem oraz ze specjalistami, którzy pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów osobie niepełnosprawnej, doradzą jakie przysługują jej prawa oraz pomogą dobrać specjalistyczne urządzenia.

Wszystkie zajęcia i porady dostosowane są do indywidualnych potrzeb osoby z dysfunkcją wzroku. Istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów oraz pokazu urządzeń w nowo otwartym Ośrodku Wsparcia i Testów.

Grupa odbiorców: osoby tracące wzrok, osoby nowo ociemniałe, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje. Warunkiem udziału w zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Godziny ze specjalistami są refundowane przez NFZ na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza okulistę, neurologa lub lekarza rehabilitacji realizującego umowę z NFZ do Ośrodka rehabilitacji dziennej.

Uczestnicy mają możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Przyjazd i pobyt tylko z własnym przewodnikiem. Koszty przyjazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa uczestnik.

Kontakt

Dział ds. Absolwentów

tel. +48 22 752 33 51
e-mail: dzialabsolwentow@laski.edu.pl

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł