Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego i Słabowidzącego dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju niewidomego i słabowidzącego dziecka to oddziaływania ukierunkowane na wspieranie dziecka  w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, poznawczym oraz na zapewnienie pomocy rodzinie w mierzeniu się z wyzwaniami wynikającymi z jego niepełnosprawności.

Przedszkole

Zespół specjalistów przeprowadza diagnozę możliwości i potrzeb dziecka, opracowuje plan wszechstronnego wspierania jego rozwoju oraz zapewnia dziecku zajęcia terapeutyczne. Profesjonalną opieką zostają objęci  również rodzice, opiekunowie i najbliższa rodzina.

Zajęcia terapeutyczne prowadzą: tyflopedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta widzenia, nauczyciel orientacji przestrzennej. Zajęcia odbywają się w czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości dziecka, z uwzględnieniem jego samopoczucia, rytmu dobowego. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, pomocami edukacyjnymi dostosowanymi do potrzeb dzieci niewidomych i słabowidzących. Dzieci korzystają również z zajęć hipoterapii.

Zespół terapeutów w oparciu o uzyskane o dziecku informacje, ocenę jego możliwości i obserwację zachowania przygotowuje program terapeutyczny  i zalecenie odpowiednie do danego etapu rozwoju dziecka. Program jest wsparciem w codzienności nie tylko dla rodziny i bliskich dziecka, ale także dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dzieckiem w miejscu zamieszkania.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju służy pomocą rodzicom w postaci konsultacji także poza czasem turnusu. Jest otwarty na współpracę z placówkami i instytucjami wspierającymi dziecko w miejscu zamieszkania.

Udzielamy wsparcia w formie:

 • pięciodniowych pobytów;
 • jednodniowych konsultacji;
 • wizyt domowych.

W każdym tygodniu w zajęciach uczestniczą trzy rodziny. Umożliwia to wzajemną wymianę doświadczeń. Każda rodzina ma do dyspozycji pokój 2-osobowy z łazienką, aneksem kuchennym i łóżeczkiem dla dziecka.

Zgłoszenia do placówki Wczesnego Wspomagania Rozwoju są przyjmowane telefonicznie lub mailowo – zakładka KONTAKT. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

Nasi specjaliści

mgr s. Julitta Siedlecka

Dyrektor Wczesnego Wspomagania Niewidomego Dziecka, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany, specjalista wczesnego wspomagania niewidomego dziecka, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

mgr Anna Zasada – tyflopedagog

Twoje dziecko podczas zajęć będzie miało możliwość ćwiczenia i rozwijania percepcji dotykowej oraz polisensorycznego (za pomocą wielu zmysłów) poznawania świata. Zdobędzie umiejętności związane z czynnościami życia codziennego m.in. samodzielne ubieranie się, mycie, jedzenie. Przygotuje się do nauki brajla i dalszej edukacji w przedszkolu oraz w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

mgr Monika Saczek – terapia widzenia

Twoje dziecko nauczy się wykorzystywać posiadane możliwości wzrokowe dzięki:

 • ćwiczeniom patrzenia polegającym na otwieraniu oczu, wodzeniu wzrokiem, zwracaniu głowy w kierunku obiektu
 • ćwiczeniom widzenia przy użyciu jaskrawych, świecących, poruszających się obiektów. Nauczy się wykorzystywania kontrastu i właściwego oświetlenia oraz odpowiedniego ustawienia gałek ocznych
 • rozwijaniu pojęć i pamięci wzrokowej

mgr Tomasz Kamiński – rehabilitacja ruchowa

mgr Monika Kościk – orientacja przestrzenna

Twoje dziecko, pod kierunkiem nauczycieli orientacji przestrzennej, zdobędzie umiejętności nazywania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych z otoczenia. Podczas zajęć nauczy się samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Pozna swoje otoczenie oraz relacje przestrzenne i czasowe.

Nauka orientacji przestrzennej prowadzona jest według indywidualnego programu opracowanego przez zespół specjalistów. W naszym Ośrodku, jako jedynym w Polsce, rozpoczynamy zajęcia gdy dziecko zaczyna stawiać pierwsze kroki. Pozwala to dziecku uniknąć nabrania złych nawyków w poruszaniu się. W tym zakresie prowadzone są również zajęcia dla rodziców i z rodzicami.

mgr Sylwia Tołczyk – psycholog

Twoje dziecko stanie się aktywniejsze i łatwiej przystosuje się do życia codziennego dzięki indywidualnym zajęciom z psychologiem. Prowadzone obserwacje pozwolą ocenić możliwości rozwojowe i funkcjonowanie dziecka oraz dadzą podstawy do wypracowania, wspólnie ze  specjalistami naszego zespołu, zaleceń i wskazówek dla rodziców.

Wykorzystywane elementy różnych terapii pozwalają na rozwój zgodny z wiekiem i możliwościami dziecka oraz rozpoczynają długi proces jego usprawniania.

mgr Beata Zięba – logopeda

Twoje dziecko, podczas zajęć,  przygotuje się i będzie rozwijało podstawową sprawność jaką jest komunikowanie się, a więc mówienie i rozumienie mowy.

Rodzice dowiedzą się jak:

 • poprawić komunikację z dzieckiem
 • uprzedzać małe niewidome lub słabowidzące dziecko nierozumiejące mowy, o tym, co się za chwilę wydarzy w otoczeniu
 • bacznie obserwować dziecko, które ssie i połyka pokarm

Rekrutacja

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do placówki Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka są przyjmowane telefonicznie lub mailowo. Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie przyjazdu.

Brak potwierdzenia będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w turnusie. Termin zostanie przydzielony innemu, oczekującemu dziecku.

W razie rezygnacji, prosimy o pilny kontakt pod numer telefonu: +48 22 752 31 06  kom. +48 664 084 395

Wymagane dokumenty:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • wypełniona karta ZGŁOSZENIA DZIECKA na turnus
 • wypełniona karta do zajęć z hipoterapii
 • wszystkie wypisy ze szpitali, w których dziecko przebywało
 • wszelka dokumentacja lekarska, psychologiczna, wyniki badań
 • mile widziana będzie dokumentacja rozwoju dziecka, prezentacje jego możliwości i osiągnięć: filmy video, zdjęcia, rysunki lub inne prace wykonane przez dziecko, które pozwolą na ocenę aktualnego etapu rozwoju  

Zachęcamy do odnotowywania wszystkich, nawet najmniejszych, postępów dziecka na drodze rozwoju, zdobywanych nowych umiejętności i sprawności.

Zakwaterowanie

Oferujemy pokoje 2-osobowe z łazienką, aneksem kuchennym i łóżeczkiem dla dziecka. Do dyspozycji rodziców jest obszerny salon z małym aneksem kuchennym (zmywarka, czajnik elektryczny, lodówka, mikser, talerze, sztućce i kubki).

Zapewniamy wyżywienie w cenie: osoba dorosła 50 zł/dobę, rodzeństwo od 5 roku życia 25 zł/dobę (dziecko niepełnosprawne zwolnione z tej opłaty)

Kontakt

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego i Słabowidzącego dziecka

Laski, ul. Brzozowa 75, 
05-080 Izabelin
e-mail: wczesna@laski.edu.pl
tel: +48 22 752 31 06
kom. +48 664 084 395

Dyrektor: s. Julitta Siedlecka FSK
telefon: +48 22 752 31 03 lub kom.: +48 664 092 458

Logopeda 
tel: +48 22 752 31 07

Mapa Ośrodka

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł