Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych

Duszpasterstwo Niewidomych jest duszpasterstwem specjalistycznym. Wspiera osoby z dysfunkcją wzroku, mieszkające na terenach parafii i pozostające w obrębie poszczególnych duszpasterstw parafialnych.
Duszpasterstwo Niewidomych w skali ogólnopolskiej zostało zainicjowane w roku 1957, a jego pierwszym duszpasterzem był ksiądz Tadeusz Fedorowicz wieloletni ojciec duchowy środowiska Lasek
Główną siedzibą duszpasterstwa jest klasztor sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża przy kościele św. Marcina w Warszawie przy ul. Piwnej 9/11.

Duszpasterz niewidomych

ks. Andrzej Gałka – duszpasterstwo.niewidomych@op.pl

Dane kontaktowe

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych
ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa
tel. 22 831-02-21 lub 22,
fax. 22 635-80-51
e-mail: duszpasterstwo.niewidomych@op.pl
www.dn.triuno.pl
www.duszpasterstwoniewidomych.pl

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł