Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Zostań członkiem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

Jak zostać członkiem?

Członkami Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi mogą być osoby pełnoletnie, rekomendowane co najmniej przez jednego członka Towarzystwa, przyjęte przez Zarząd i opłacające składki. Składka roczna wynosi nie mniej niż 20 zł. Towarzystwo liczy dziś około 1300 członków, którzy na corocznych Ogólnych Zebraniach w ostatnią sobotę maja, poddają ocenie działający w ich imieniu Zarząd.

Jak wpłacić składki członkowskie?

Składki członkowskie prosimy wpłacać na numer konta:

PKO BP nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł