Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Oddział Przedszkolny dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Niepełnosprawnością Intelektualną

Odział przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną tj. niewidomych lub słabowidzących z niepełnosprawnością intelektualną oraz dodatkowymi niepełnosprawnościami.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 roku życia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka realizuje pełne nauczanie w zakresie wychowania przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „0”. W małej grupie (2-4 osobowej) dzieci bawiąc się – uczą, nabywają umiejętności samoobsługowych, poznają siebie i najbliższe otoczenie.

Dla każdego dziecka zespół pedagogów i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanka.

Dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach:

  • orientacji przestrzennej,
  • terapii widzenia,
  • logopedii,
  • rehabilitacji,
  • masażu
  • z psychologiem.

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

 
Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Terminy

Przekazuję: 100,00zł