Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Zaproszenie do badania opinii osób z niepełnosprawnością wzroku

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością wzroku, które choć raz brały udział w szkoleniu z orientacji przestrzennej do udziału w krótkim badaniu ankietowym.

Celem badania jest określenie, jaką wiedzę, umiejętności oraz kompetencje powinien posiadać instruktor orientacji przestrzennej szkolący osoby niewidome i słabowidzące. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowywaniu programu szkolenia instruktorów w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej http://topon.pfron.org.pl/

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Ankietę można wypełnić do dnia 11 października 2021 r.

Zapraszamy do udziału w badaniu. Link do ankiety znajduje się poniżej.

Ankieta – Opinie osób z niepełnosprawnością wzroku na temat kompetencji instruktora orientacji przestrzennej