Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Rekrutacja

Sekretariat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach informuje o zasadach przyjęć dzieci do placówek naszego Ośrodka.

Po telefonicznym ustaleniu z Rodzicami dziecka daty wizyty zapraszamy kandydata na tzw. “próbę”. Rodzic jest zobowiązany do przywiezienia wszelkiej dokumentacji okulistycznej, jeżeli dziecko ma inne schorzenia także pozostałej dokumentacji medycznej.

Jeżeli dziecko uczęszcza do Przedszkola należy dostarczyć opinię pedagogiczną. W trakcie tzw. “próby” poznajemy możliwości dziecka i określamy nasze możliwości co do rodzaju pomocy jaką możemy zaoferować. Rodzic ma okazję poznać Laski i zapoznać się z metodami nauki w Przedszkolu dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Jeżeli nasza wiedza nie pozwala na udzielenie pomocy danemu dziecku, kierujemy do odpowiednich instytucji, które mogą tej pomocy udzielić. Jeżeli dziecko kwalifikuje się do placówki rodzice są proszeni o dostarczenie pozostałych dokumentów i załatwienie z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Orzeczenia do kształcenia specjalnego ze względu na dysfunkcje wzroku /jeżeli dziecko orzeczenia jeszcze nie posiada/. Oraz zgłoszenie się do Wydziału Oświaty Starostwa do, którego należą ze względu na stałe zamieszkanie, celem uzyskania Skierowania dziecka do naszej placówki, które wydaje na prośbę Starostwa rodzimego: Wydział Oświaty naszego Starostwa.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówek w Ośrodku w Laskach

Zasady rekrutacji do przedszkola w Laskach

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 5 roku życia. Na wniosek rodziców, jeśli dziecko ma wystarczającą dojrzałość może zostać przyjęte wcześniej.

Dyrektor: s. Julitta Siedlecka 
tel. 22 752 31 03, kom. 664 092 458

Dane kontaktowe do przedszkola

parter: 22 752 31 04, piętro: 22 752 31 05
e-mail: przedszkole@laski.edu.pl

Zasady rekrutacji szkoły podstawowej w Laskach

 1. Orzeczenie do kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej, co stanowi podstawę przyjęcia.
 2. Podanie rodziców o przyjęcie do szkoły/przedszkola/internatu.
 3. Dokumentacja medyczna, w tym okulistyczna.
 4. Świadectwo z ostatniej klasy oraz wypis ocen za pierwszy semestr.
 5. Opinia pedagogiczna ze szkoły/przedszkola.
 6. Życiorys kandydata.
 7. Dwa zdjęcia.
 8. Odpis skrócony aktu urodzenia, PESEL, potwierdzone stałe miejsce zamieszkania.
 9. Orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasady rekrutacji szkół ponadpodstawowych w Laskach

Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego:

 • podanie kandydata i rodziców o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik egzaminu gimnazjalnego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • odpis skrócony aktu urodzenia z PESEL-em kandydata i potwierdzonym miejscem zamieszkania
 • życiorys
 • dokumentację okulistyczną i medyczną
 • dokument świadczący o ubezpieczeniu zdrowotnym
 • 2 zdjęcia


Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły Policealnej:

 • podanie kandydata o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia liceum
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • dokumentację okulistyczną i medyczną
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • odpis skrócony aktu urodzenia z PESEL-em kandydata i potwierdzonym miejscem zamieszkania
 • życiorys
 • dokument świadczący o ubezpieczeniu zdrowotnym
 • 3 zdjęcia

Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyjęcie do TechnikumBranżowa Szkoła I stopnia:

 • podanie kandydata i rodziców o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • dokumentację okulistyczną i medyczną
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • odpis skrócony aktu urodzenia z PESEL-em kandydata i potwierdzonym miejscem zamieszkania
 • życiorys
 • dokument świadczący o ubezpieczeniu zdrowotnym
 • 2 zdjęcia

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł