Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Szkolenie instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności w ramach TOPON

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Ruszyło szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności realizowane 
w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

Podczas minionego weekendu – 12 i 13 marca 2022 r. rozpoczęto cykl spotkań w ramach kursu dla instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności. Prowadzone zajęcia poszerzały wiedzę z zakresu nauczania orientacji przestrzennej i mobilności w takich obszarach jak:

  • nowoczesne technologie,
  • echolokacja,
  • niepełnosprawności sprzężone,
  • małe dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Wstępem do tych zagadnień było wyjaśnienie problematyki poprzez wykłady teoretyczne. Uzupełnieniem były praktyczne aspekty nauczania – cenne przykłady i zadania, testowanie aplikacji wykorzystywanych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, ćwiczenia z wykorzystaniem echolokacji, spacer z białą laską. Uczestnicy korzystali z opasek na oczy, symulatorów niewidzenia czy zatyczek dousznych i słuchawek wyciszających. Wykwalifikowana kadra trenerów przygotowała treści pełne profesjonalizmu, oparte na doświadczeniach w codziennej pracy z osobami niewidomymi. Zaangażowanie uczestników i ich chęci do rozwoju dały niesamowitą wartość, która przełoży się na jakość wykonywanej przez nich pracy wśród osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.