Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Zapraszamy na Święto Ośrodka

Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół Dzieła Lasek na Święto Ośrodka, które odbędzie się w liturgiczne wspomnienie bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej – w piątek, 19 maja 2023 roku. Rozpoczniemy od spotkania przy sarkofagu Założycielki Dzieła oraz modlitewnego dziękczynienia za kolejny rok naszej pracy. Po Mszy Świętej odbędzie się uroczyste ślubowanie Absolwentów Liceum. Będzie także dużo przestrzeni do rozmów, spacerów, dzielenia się radością i świętowania. O godzinie 15:00 zapraszamy na dodatkowy punkt programu jakim będzie pokaz filmu “Pisklaki” w reżyserii Lidii Dudy. Na pokazie obecna będzie sama pani reżyserka, na spotkanie z którą zapraszamy po filmie.

Program dnia

  • 8:45 – spotkanie przy sarkofagu bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej
  • 9:00 – Msza Święta w kaplicy Matki Bożej Anielskiej
  • 11:00 – Ślubowanie Absolwentów Liceum, rok szkolny 2022/2023
  • 11:30 – “Żeby mieć w głowach dobrze poukładane” – program artystyczny
  • 13:00-15:00 – Rozmowy przy kawie w kawiarence “U Przyjaciół”, spacer, czas na odpoczynek
  • 15:00 – Projekcja filmu “Pisklaki” oraz spotkanie z reżyserką panią Lidią Dudą w Domu Przyjaciół Niewidomych
Graficzna wersja zaproszenia na Święto Ośrodka. Z lewej strony kartki znajdują się zdjęcia uczniów. Na środku znajduje się tekst zaproszenia z podpisem pani dyrektor Elżbiety Szczepkowskiej. Z prawej strony znajduje się cały program wydarzenia.