Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Msza Święta w kaplicy w Laskach

Wspomnienie śp. Henryka Ruszczyca

W dniu 3 stycznia 2023 roku w Laskach obchodzono 50-tą rocznicę śmierci Pana Henryka Ruszczyca – wielkiego przyjaciela niewidomych. Wszyscy spotkali się na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski. Po mszy uczestnicy przeszli na cmentarz by pomodlić się nad…

Małgorzata Drzewińska na spotkaniu w DPS Budowlani.

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej

W grudniu udało nam się odwiedzić Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”. W ostatnim czasie przyjęto tam dwie osoby niewidome z chorobami towarzyszącymi. Poproszono nas o wsparcie zarówno personelu jak i osób niewidomych. Wstępnie uda nam się przeprowadzić część zajęć w ramach…