Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Dział Absolwentów

Asystentka czyta książkę osobie niepełnosprawnej.

Realizacja programu Asystent osobisty

Sierpień to ósmy miesiąc realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.Obecnie jest 54 osób z niepełnosprawnością wzroku oraz dodatkowymi niepełnosprawnościami,natomiast usługi asystenckie realizuje 46 osób. Najmłodszy uczestnik ma 23 lata, najstarszy 89 lat. Asystenci wspomagają uczestników w różnych czynnościach: pomoc…

Seniorzy zebrani na sali konferencyjnej słuchają wykładu.

Zajęcia w Klubie Seniora Piękna Jesień

Rok 2023 w Klubie Seniora Piękna Jesień mija pod hasłem „Zdrowy senior”. Dzięki podjęciu współpracy z wykładowcami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w warszawie nasi seniorzy uczestniczą w różnych prelekcjach. Do tej pory odbyły się tematy: „Dieta zdrowego seniora – najnowsze…

Absolwenci przy stole w domu rekolekcyjnym.

Czerwcowy Zjazd Absolwentów

W dniach 17-18 czerwca 2023 roku odbył się Zjazd Absolwentów roczników odejścia z Lasek 1992, 1993, 1994. Zjazd rozpoczął się uroczystym obiadem w Domu Rekolekcyjnym. Następnie w Domu Przyjaciół odbyło się oficjalne przywitanie przez p.o Kierownika Działu ds. Absolwentów Panią…

Dorosłe osoby trzymają się za dłonie w geście pomocy.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

16 lutego 2023 roku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie podpisało Umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie…

Msza Święta w kaplicy w Laskach

Wspomnienie śp. Henryka Ruszczyca

W dniu 3 stycznia 2023 roku w Laskach obchodzono 50-tą rocznicę śmierci Pana Henryka Ruszczyca – wielkiego przyjaciela niewidomych. Wszyscy spotkali się na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski. Po mszy uczestnicy przeszli na cmentarz by pomodlić się nad…