Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Dział Absolwentów

Msza Święta w kaplicy w Laskach

Wspomnienie śp. Henryka Ruszczyca

W dniu 3 stycznia 2023 roku w Laskach obchodzono 50-tą rocznicę śmierci Pana Henryka Ruszczyca – wielkiego przyjaciela niewidomych. Wszyscy spotkali się na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski. Po mszy uczestnicy przeszli na cmentarz by pomodlić się nad…

Małgorzata Drzewińska na spotkaniu w DPS Budowlani.

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej

W grudniu udało nam się odwiedzić Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”. W ostatnim czasie przyjęto tam dwie osoby niewidome z chorobami towarzyszącymi. Poproszono nas o wsparcie zarówno personelu jak i osób niewidomych. Wstępnie uda nam się przeprowadzić część zajęć w ramach…

Osoba niewidoma z asystentem osobistym na spacerze w lesie.

Realizacja programu AOOzN edycja 2022

Jesteśmy po 10 miesiącu realizacji Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami. Asystenci w dalszym ciągu pomagają swoim podopiecznym między innymi przy porządkowaniu dokumentów, robieniu zakupów, przemieszczaniu się po mieście, spacerach, przygotowywaniu prania, utrwalaniu tras między różnymi punktami, wycieczkach, poszukiwaniu materiałów…

Wszyscy obecni na spotkaniu.

Doroczny Dzień Absolwenta

W dniu 9 października 2022 roku w Laskach odbył się Doroczny Dzień Absolwenta. Obchody tego dnia zaczęły się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Rektora Marka Gątarza w Kaplicy centralnej w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli, wychowawców, pracowników, wychowanków, przyjaciół…