Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Jak efektywnie prowadzić zajęcia edukacyjne z uczniami z niepełnosprawnościami i autyzmem?

W dniach 16 i 17 grudnia wszyscy nasi nauczyciele i terapeuci z przedszkola wzięli udział w 20 godzinnym szkoleniu pt. “Jak efektywnie prowadzić zajęcia edukacyjne z uczniami z niepełnosprawnościami i autyzmem?” Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Szkolenie poprowadził Pan Jacek Kielin i Pani Magdalena Nawrocka z OŚRODKA WSPIERANIA KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH I TERAPEUTYCZNYCH “Strefa Dobrych Emocji”. 

Bardzo dziękujemy prowadzącym szkolenie za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. To był dla nas dobry i owocny czas. 

Tekst i zdjęcia: A. Wdówik