Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Wyjazd do Domu Opieki Społecznej dla Osób z Dysfunkcją Wzroku

Wychowankowie i absolwenci wyjechali do Żułowa – „Domu Nadziei”. Podczas pobytu wzięli udział w zajęciach  w różnych pracowniach warsztatów terapii zajęciowej. Odbyły się spotkania z mieszkankami domu a także spotkanie integracyjne połączone ze wspaniałym przedstawieniem w wykonaniu Pań z grupy teatralnej.