Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Konferencja „Wszyscy to wszyscy II” [TRANSMISJA]

Plansza przedstawiająca konferencję "Wszyscy to wszyscy II". Znajdują się na niej logotypy zespołu SCWEW w Laskach i TOnOS oraz logotypy Funduszy Europejskich, flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej.

Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w Laskach zaprasza na konferencję „WSZYSCY TO WSZYSCY II” – Rola SCWEW w edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących w placówkach ogólnodostępnych.

Konferencja odbędzie się w Domu Przyjaciół Niewidomych w Laskach ul. Brzozowa 75.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska