Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Zajęcia w ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku”

Na przełomie lutego i w marcu odbyły się kolejne zajęcia dla trzech grup uczestników w ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku”. Jedne odbyły się dla rodziców dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdrój oraz dla dwóch grup – pracowników Domu Pomocy Społecznej w Warszawie.

Zajęcia o charakterze grupowym i indywidualnym m.in. w tematach: „Możliwości i rozwiązania sprzętowe dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną – komunikacja alternatywna”, „Czas wolny u osób z niepełnosprawnością sprzężoną”, „Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością sprzężoną“, „Przyjaźnie z ZUS-em – orzecznictwo, renty, świadczenia, czyli jak nie zgubić się w ZUS – omówienie zagadnień związanych z niepełnosprawnością“, „Przyczyny i skutki utraty wzroku”, „Osoby głuchoniewidome – definicja, możliwości, funkcjonowanie” oraz z zakresu orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, tyflotechniki, tyfloinformatyki przyjaźnie z ZUS, możliwości osób z dysfunkcją wzroku czy o przyczynach i skutkach utraty wzroku.

Projekt trwa do 31 marca 2023 i jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zdjęcia poniżej pokazują uczestników spotkania aktywnie uczestniczących w zajęciach.