Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Oświadczenie w związku z publikacją Gazety Wyborczej

Laski, 6 lutego 2023 r.

OŚWIADCZENIE 

w związku z publikacją wpisu i reportażu dotyczącego pana Adama Staszczaka jesteśmy głęboko poruszeni i zasmuceni sytuacją, która miała miejsce w przeszłości w Laskach. Dlatego niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wpisie 9 stycznia 2023 roku skontaktowaliśmy się bezpośrednio z panem Adamem. Nastąpiło to zanim dowiedzieliśmy się 13 stycznia 2023 roku o planowanym reportażu w “Gazecie Wyborczej”. W trakcie spotkania z panem Adamem zaoferowaliśmy pomoc terapeutyczną, z której pan Adam zrezygnował. Oferta pomocy pozostaje ciągle aktualna. 

Na prośbę pana Adama ze spotkania zostało sporządzone wspólne oświadczenie. Prezes Paweł Kacprzyk przeprosił i wyraził żal nad tym, że opisywana sprawa została wówczas przeprowadzona w nieprofesjonalny sposób. Pan Adam potwierdził także, że groźby, o których wspominał we wpisie, dotyczą spraw rodzinnych, a nie sytuacji związanej z Laskami. 

Tego samego dnia, kiedy przeczytaliśmy wpis pana Adama, poprosiliśmy dyrekcję Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach o przekazanie pełnej posiadanej dokumentacji w tej sprawie oraz wychowawców o odniesienie się do stawianych im zarzutów. Podjęliśmy także próbę kontaktu z panią Teresą Cwaliną (nie pracuje ona w Laskach od 2018 roku) – nie dodała ona nic do sprawy ponad to, co znajduje się w dokumentacji posiadanej przez Towarzystwo.  

Od momentu zainteresowania się tematem przez “Gazetę Wyborczą” byliśmy otwarci na pełną współpracę starając się rzetelnie odpowiadać na pytania zadawane przez panią Aleksandrę Szyłło. Aby jak najbardziej profesjonalnie wyjaśnić tę sprawę, wykorzystaliśmy wszystkie dostępne nam źródła informacji, zarówno w postaci dokumentów jak i osób, które mogły posiadać wiedzę o wydarzeniach z przeszłości. Na zadane pytania odpowiadaliśmy szybko, przekazując całą posiadaną wiedzę, w pełni współpracując z panem Adamem, jak i redakcją gazety.

Pan Adam Staszczak nie musiał opuszczać ośrodka ze względu na podejrzenie o homoseksualizm. Opuścił Ośrodek, ze względu na to, że ukończył edukację. Podobnie pan Kazimierz – opuścił placówkę po zakończeniu roku szkolnego, ponieważ przeprowadził się do innego miasta. Ostatecznie pan Adam Staszczak zdał egzamin zawodowy teoretyczny w naszym Ośrodku.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi nie pyta swoich wychowanków o ich orientację seksualną. Nie ma ona żadnego wpływu na przebieg ich ścieżki edukacyjnej. Podstawą dopuszczenia do kierunku kształcenia, czy egzaminu są predyspozycje ucznia związane z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych związanych z kierunkiem kształcenia oraz poziom wiedzy. W regulaminach placówek wchodzących w skład Ośrodka dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej, podobnie jak w regulaminach większości polskich szkół, znajdują się zapisy zabraniające kontaktów seksualnych uczniów na terenie ośrodka. Wynika to z troski o uczniów poniżej 16 roku życia, którzy uczą się i zamieszkują w tych samych budynkach. 

Od października 2022 r. podjęliśmy następujące działania mające na celu wprowadzenie najwyższych standardów opieki i ochrony dzieci i młodzieży uczącej się w naszych Ośrodkach:

 • odsunęliśmy od pracy i kontaktów z wychowankami siostry wspomniane w reportażu do wyjaśnienia sprawy;
 • 3 listopada 2022 r. uruchomiliśmy anonimowy telefon wsparcia dla absolwentów, 
  pod którym w każdy czwartek w godz. 19:00-21:00 dyżuruje psychoterapeuta;
 • o funkcjonowaniu telefonu wsparcia powiadomieni zostali wszyscy nasi absolwenci, 
  do których posiadamy dane kontaktowe; dodatkowo przypominaliśmy o jego funkcjonowaniu na naszym profilu FB;
 • zaktualizowaliśmy procedury obowiązujące w Ośrodku w celu jeszcze większej ochrony dzieci i młodzieży;
 • Ośrodek jest w trakcie organizowania szkoleń dotyczących ochrony dzieci oraz wprowadzania systemowych rozwiązań zapewniających najwyższy poziom tej ochrony;
 • prowadzimy kwerendę dokumentacji Ośrodka w związku z informacjami podanymi przez bohaterów artykułu;
 • podjęliśmy próbę skontaktowania się z bohaterami artykułu w celu spotkania, wysłuchania ich historii i udzielenia im wsparcia terapeutycznego, jednak odmówili oni bezpośredniej rozmowy;
 • przesłaliśmy do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich prośbę o przekazanie z archiwum kopii pisma, które otrzymaliśmy w sprawie egzaminu zawodowego pana Adama Staszczaka; do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi;
 • skontaktowaliśmy się z przełożonymi Zakonu Kaznodziejskiego (Zakon Dominikanów) zgłaszając im podejrzenie złamania tajemnicy spowiedzi przez o. Eugeniusza Pokrywkę OP.

Ośrodek w Laskach jest świecką placówką wychowującą dzieci według katolickich wartości, w której nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację i jakąkolwiek formę przemocy. Prowadzone szkolenia dla wychowawców i nauczycieli nieustannie podwyższają kompetencje osób pracujących w placówkach z dziećmi i młodzieżą. Planowane kolejne szkolenia zwiększają wiedzę i świadomość oraz budują jeszcze większą wrażliwość na dynamicznie zmieniające się potrzeby wychowanków. 

Mierzymy się z wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości. Kierujemy wdzięczność do wszystkich osób, które nam w tym pomagają. Jesteśmy otwarci na kontakt z osobami, które chcą nas poinformować o jakichkolwiek wydarzeniach. Zapewniamy pełną dyskrecję i anonimowość. Zachęcamy do skorzystania z telefonu wsparcia, przy którym dyżurują terapeuci. 

Paweł Kacprzyk
Prezes Zarządu Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie