Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

III spotkanie w ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku”

W dniach 9-10 luty 2023 roku w Laskach odbyło się III spotkanie projektowe dla rodziców, opiekunów, pracowników i asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia o charakterze grupowym i indywidualnym m.in. w tematach: przyjaźnie z ZUS, możliwości osób z dysfunkcją wzroku czy o przyczynach i skutkach utraty wzroku, logopedia, komunikacja niewerbalna, zagadnienie orientacji przestrzennej. Takie spotkania uświadamiają ile jeszcze trzeba pracy by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej.

Kolejne spotkania w Rabce-Zdrój oraz w Warszawie.

Zdjęcia poniżej pokazują uczestników spotkania aktywnie uczestniczących w zajęciach.