Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

SCWEW Laski zaprasza na konferencję podsumowującą

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej projekt Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Laskach pt. „Wszyscy to Wszyscy III”. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Dom Przyjaciół, ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski. Poniżej zamieszczamy program wydarzenia formularzem zapisów.

Formularz zapisów

Program

 • 8.30 – 9.00 Rejestracja uczestniczek i uczestników konferencji
 • 9.00 – 9.10 Uroczyste otwarcie konferencji
 • 9.10 – 9.40 Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości.
 • 9.40 – 10.00 Pani Agnieszka Pietryka, kierownik projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” ORE
  • Proces zmian systemowych jako droga do edukacji dla wszystkich – pomiędzy przeszłością a przyszłością.
 • 10.00 – 11.10 Przedstawiciele SCWEW w Laskach i placówek ogólnodostępnych objętych wsparciem w projekcie
  • Działania SCWEW w Laskach z różnych punktów widzenia.
 • 11.10 – 11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30 – 12.00 Pan Piotr Dziuba, ekspert ds. edukacji włączającej, dyrektor szkół ponadpodstawowych w Laskach
  • O działaniach Wypożyczalni SCWEW w Laskach i OWiT.
 • 12.00 – 12.45 Pani Agnieszka Kluszczyńska, trener, coach, psycholog
  • Teksty łatwe do czytania i zrozumienia (ETR) w szkole ogólnodostępnej.
 • 12.45 – 13.15 Pan Marek Tarwacki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łajskach
  • Rola rodzica dziecka ze SPE w szkole ogólnodostępnej.
 • 13.15 – 13.45 Pani Dorota Gronowska, lider SCWEW w Laskach, dyrektor Szkoły Podstawowej dla Niewidomych w Laskach
  • Słów kilka o lekcjach modelowych.
 • 13.45 – 14.00 Podsumowanie konferencji
 • 14.00 Obiad

Po obiedzie zapraszamy na spacer po naszym Ośrodku.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska