Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Harmonogram opłat za obiady od września do grudnia 2023

Wrzesień 2023

Koszt Posiłków dla Przedszkola od poniedziałku do piątku

Obiad  20 dni x 10,00 zł = 200,00 zł
Całodzienne wyżywienie (Internat) 20 dni x 20 zł = 400,00 zł 

Koszt Posiłków dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych  

Obiady 21 dni x 13 zł = 273,00 zł 
Całodzienne wyżywienie (Internat)  21 dni x 20 zł = 420,00 zł 

Przyjmowanie wpłat do 10 września 2023 r. 

OPŁATĘ MOŻNA WNIEŚĆ JEDNYNIE PRZELEWEM.

Październik 2023

Koszt Posiłków dla Przedszkola od poniedziałku do piątku

Obiad 20 dni x 10,00 zł = 200,00 zł.
Całodzienne wyżywienie (Internat) 20 dni x 20 zł = 400,00 zł

Koszt Posiłków dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych  

Obiady 21 dni x 13 zł = 273,00 zł 
Całodzienne wyżywienie (Internat) 21 dni x 20 zł = 420,00 zł

Przyjmowanie wpłat do 10 października 2023 r. 

OPŁATĘ MOŻNA WNIEŚĆ JEDNYNIE PRZELEWEM.

Listopad 2023

Koszt Posiłków dla Przedszkola od poniedziałku do piątku

Obiad 19 dni x 10,00 zł = 190,00 zł
Całodzienne wyżywienie (Internat) 19 dni x 20 zł = 380,00 zł

Koszt Posiłków dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych  

Obiady 20 dni x 13 zł = 260,00 zł 
Całodzienne wyżywienie (Internat) 20 dni x 20 zł = 400,00 zł

Przyjmowanie wpłat do 10 listopadzie 2023 r. 

OPŁATĘ MOŻNA WNIEŚĆ JEDNYNIE PRZELEWEM.

Grudzień 2023

Koszt Posiłków dla Przedszkola od poniedziałku do piątku

Obiad 16 dni x 10,00 zł = 160,00 zł
Całodzienne wyżywienie (Internat) 16 dni x 20 zł = 320,00 zł

Koszt Posiłków dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych  

Obiady 16 dni x 13 zł = 208,00 zł 
Całodzienne wyżywienie (Internat) 16dni x 20 zł = 320,00 zł

Przyjmowanie wpłat do 10 grudnia 2023 r. 

OPŁATĘ MOŻNA WNIEŚĆ JEDNYNIE PRZELEWEM.