Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Integracyjne warsztaty ogrodnicze “Tajemniczy ogród”

W ramach projektu „Zobaczyć sercem– Integracja i wsparcie rehabilitacji dzieci z niesprawnością wzroku i ich rodzin będących obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski po 24.02.2022 wskutek wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie” 13 maja odbyły się na terenie Przedszkola integracyjne warsztaty ogrodnicze dla rodzin dzieci z niesprawnością wzrokową z Ukrainy i rodzin dzieci z niesprawnością wzrokową z Polski –„Tajemniczy ogród”.

Celem warsztatów była integracja rodzin dzieci niepełnosprawnych pochodzących z Ukrainy w środowisku polskich rodzin dzieci z niepełnosprawnością wzrokową oraz czynna nauka języka polskiego (szczególnie słownictwo związane z ogrodnictwem), pomoc  „około psychologiczna” rodzinom z Ukrainy poprzez wspólny relaks w “Słonecznej kawiarence” i wspólną pracę w ogrodzie, wymiana doświadczeń nt. opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, poszerzenie wiedzy nt. wsparcia rozwoju zmysłu dotyku dzieci z niesprawnością wzroku.

W ramach warsztatów zorganizowane były różne stanowiska prac w ogrodzie: sadzenie warzyw i ziół, sianie kwiatów, grabienie trawnika, podlewanie, bezwzrokowe rozpoznawanie owoców i warzyw, rozpoznawanie zapachów ziół, integracyjne zabawy sensoryczne, spotkania i konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej i terapeutą widzenia. Funkcjonowała również tymczasowa „Słoneczna kawiarenka”, jako miejsce do integracyjnych rozmów przy kawie i małym poczęstunku, aby rodziny będące uchodźcami z Ukrainy miały możliwość spędzenia wolnego czasu w przyjaznym środowisku. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.