Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Zobaczyć sercem – Integracja i wsparcie rehabilitacji dzieci z niesprawnością wzroku i ich rodzin będących obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski po 24.02.2022 wskutek wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie podpisało umowę na realizację zadania publicznego w formie projektu „Zobaczyć sercem – Integracja i wsparcie rehabilitacji dzieci z niesprawnością wzroku i ich rodzin będących obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski po 24.02.2022 wskutek wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.” Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od  Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy. 

Projekt będzie realizował dwa podstawowe cele:

  1. Wsparcie rehabilitacji dzieci z niesprawnością wzroku (w tym dzieci z niesprawnością sprzężoną), które wraz z rodzicami musiały opuścić  Ukrainę w powodu wybuchu wojny.
  2. Integracja ukraińskich dzieci z niesprawnością wzrokową, ich rodziców i rodzeństwa, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 z powodu wybuchu wojny, w środowisku polskich rodzin dzieci z niepełnosprawnością wzrokową.

W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia polisensoryczne, których celem będzie wielokierunkowe wspieranie rehabilitacji ukraińskich dzieci z niesprawnością wzrokową poprzez między innymi: rozwijanie resztek widzenia, naukę poznawania świata wszystkimi zmysłami, terapię integracji bodźców pochodzących z różnych zmysłów, naukę bezpiecznego poruszania się dzięki wykorzystywaniu informacji pochodzących z różnych zmysłów, ćwiczenia elementów bezwzrokowej samoobsługi, wspieranie rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przebieg i liczba zajęć będą  indywidualnie dostosowane do potrzeb danego dziecka w ramach zaplanowanych w projekcie łącznie 200 godzin. Dodatkowo odbędą się trzy warsztaty integracyjne, w celu ułatwienia integracji rodzin dzieci niepełnosprawnych pochodzących z Ukrainy w środowisku polskich rodzin dzieci z niepełnosprawnością wzrokową.

Wartość projektu: 75000 zł
Wysokość dofinansowania: 75000 zł

Termin realizacji projektu: 15.04.2023 – 15.07.2023

Godło Polski, a pod nim podpis "Wojewoda Mazowiecki"

Zadanie publiczne finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy


Aktualności programu

Wydarzenia związane z realizacją programu “Zobaczyć sercem – Integracja i wsparcie rehabilitacji dzieci z niesprawnością wzroku i ich rodzin będących obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski po 24.02.2022 wskutek wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie“.