Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Pożegnanie dyrektor Elżbiety Szczepkowskiej

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego jest wyjątkowe dla całej społeczności Ośrodka w Laskach. Po niemal 40 latach pracy w różnych placówkach, swoją pracę kończy obecna dyrektor Elżbieta Szczepkowska. Swoimi talentami i umiejętnościami dzieliła się z wychowankami i kadrą pedagogiczną w przedszkolu, szkole podstawowej i szkole św. Maksymiliana. Od 10 lat pełniła funkcję dyrektora Ośrodka dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

Podczas Mszy Świętej na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 dziękowaliśmy pani Elżbiecie za jej ogromny wkład w wychowanie i rozwój dzieła Lasek. Praca pani dyrektor została także doceniona przez władze państwowe. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył panią Elżbietę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Order w imieniu Prezydenta wręczył minister Piotr Ćwik, zastępca szefa kancelarii Prezydenta RP. Uroczystości przewodniczył Dawid Drabik, dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji w Kancelarii Prezydenta RP. Na zakończenie został odczytany list Pierwszej Damy RP Agaty Kornhauser-Dudy skierowany do pani dyrektor.

Oprócz pani Elżbiety w tym roku pracę w Laskach kończą także s. Julitta Siedlecka FSK, która pełniła funkcję dyrektora przedszkola w Laskach oraz ks. Jacek Mroczkowski, duszpasterz młodzieży. Dziękujemy im za oddaną pracę i służbę na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.