Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Rok szkolny rozpoczniemy 4 września (poniedziałek) o godz. 10:00 od Mszy Świętej w kaplicy Matki Bożej Anielskiej. Po Mszy około godz. 11:15 uczniowie, nauczyciele, wychowawcy i rodzice rozejdą się do placówek, gdzie odbędą się dalsze spotkania.

Uczniów mieszkających w internatach Ośrodka zapraszamy do przyjeżdżania w niedzielę 3 września od godz. 16:00.